Četvrtak
13.07.2023.

par: Kvajo - Poklepović
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
21 Karnelutti - Starčević (4) 2 NT S J = 120   -6 -6
22 Karnelutti - Starčević (4) 2 E A +1  140 0 -6
23 Karnelutti - Starčević (4) 3 NT N 6 = 600   0 -6
24 Karnelutti - Starčević (4) 2 x S A -1  100 4 -2
5 Glavić - Fabijanić (8) 4 N 7 -2  200 2 0
6 Glavić - Fabijanić (8) 2 S A +1 140   -1 -1
7 Glavić - Fabijanić (8) 2 E 3 =  110 0 -1
8 Glavić - Fabijanić (8) 2 x W A +1  570 11 10
1 Žorž - Andrijašević (7) 3 NT N 4 -2  100 -7 3
2 Žorž - Andrijašević (7) 5 E K -2 100   11 14
3 Žorž - Andrijašević (7) 1 NT W 8 =  90 1 15
4 Žorž - Andrijašević (7) 4 S J -1  100 0 15
25 Glad - Suljagić (6) 4 x S 7 -1  100 -1 14
26 Glad - Suljagić (6) 3 W 4 +1  170 6 20
27 Glad - Suljagić (6) 4 W 10 -1 50   11 31
28 Glad - Suljagić (6) 6 N Q = 1370   9 40
13 Erceg - Žagar (3) 3 NT N 9 +1 630   0 40
14 Erceg - Žagar (3) 3 NT W 6 -2 100   0 40
15 Erceg - Žagar (3) 5 E A -2 100   4 44
16 Erceg - Žagar (3) 4 N 6 = 420   -6 38
17 Doričić - Mihalović (5) 2 W 5 +3  200 -2 36
18 Doričić - Mihalović (5) 2 W 3 +2  170 0 36
19 Doričić - Mihalović (5) 4 N K = 420   -1 35
20 Doričić - Mihalović (5) 2 S 8 = 110   3 38
9 Jovančević - Žilić (1) 3 NT E 7 -2 200   -2 36
10 Jovančević - Žilić (1) 2 N 9 -2  200 4 40
11 Jovančević - Žilić (1) 3 E 9 +2  150 0 40
12 Jovančević - Žilić (1) 2 W 10 =  110 -2 38
                38