Ponedjeljak
10.07.2023.

par: Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
4 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 3 NT N 8 +1 630   74,00% 74,00%
5 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 3 S 3 = 140   98,00% 86,00%
6 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 5 x W 2 -1 200   74,00% 82,00%
13 Vila Želimir - Starčević Marijan (3) 4 E A +1  650 26,00% 68,00%
14 Vila Želimir - Starčević Marijan (3) 3 NT W 9 -1 50   50,00% 64,40%
15 Vila Želimir - Starčević Marijan (3) 3 NT W 4 -1 50   74,00% 66,00%
19 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (6) 2 S 6 -2  100 14,00% 58,57%
20 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (6) 3 NT W 2 -1 100   98,00% 63,50%
21 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (6) 3 NT N 4 -1  100 2,00% 56,67%
16 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 6 N 3 = 920   98,00% 60,80%
17 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 2 N 8 +3 200   2,00% 55,45%
18 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 2 NT E A =  120 26,00% 53,00%
1 Žilić Ivica - Jovančević Robert (2) 3 NT E 2 -2 100   50,00% 52,77%
2 Žilić Ivica - Jovančević Robert (2) 3 N A +2 200   26,00% 50,86%
3 Žilić Ivica - Jovančević Robert (2) 3 S A -1  50 2,00% 47,60%
25 Doričić Jasna - Mihalović Luka (10) 2 N A +2 130   98,00% 50,75%
26 Doričić Jasna - Mihalović Luka (10) 2 W Q +1  140 50,00% 50,71%
27 Doričić Jasna - Mihalović Luka (10) 3 W A +1  130 74,00% 52,00%
7 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 2 NT S 7 -1  100 2,00% 49,37%
8 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 3 E A -1 50   98,00% 51,80%
9 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 3 NT N 10 +4 520   50,00% 51,71%
22 bye (12) -   60,00% 52,09%
23 bye (12) -   60,00% 52,43%
24 bye (12) -   60,00% 52,75%
10 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (1) 4 W 2 +1  650 38,00% 52,16%
11 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (1) 3 W A +2  150 86,00% 53,46%
12 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (1) 3 NT W 3 =  400 86,00% 54,67%
                147,60