Ponedjeljak
10.07.2023.

par: Žilić Ivica - Jovančević Robert
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
13 Erceg Iva - Žagar Boris (11) 4 E 10 =  620 74,00% 74,00%
14 Erceg Iva - Žagar Boris (11) 3 E A -3 150   98,00% 86,00%
15 Erceg Iva - Žagar Boris (11) 3 NT W 5 -2 100   98,00% 90,00%
10 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 4 E 8 +2  680 2,00% 68,00%
11 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 W A +1  130 74,00% 69,20%
12 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 NT W 8 =  400 14,00% 60,00%
22 Vila Želimir - Starčević Marijan (3) 3 NT E 6 +2  660 74,00% 62,00%
23 Vila Želimir - Starčević Marijan (3) 7 NT E 10 =  2220 62,00% 62,00%
24 Vila Želimir - Starčević Marijan (3) 2 W 10 =  110 14,00% 56,67%
19 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 3 S Q -2  100 86,00% 59,60%
20 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 5 W 6 =  600 38,00% 57,64%
21 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 4 S 2 +1 650   38,00% 56,00%
1 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (4) 3 NT E 2 -2 100   50,00% 55,54%
2 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (4) 3 N A +2 200   74,00% 56,86%
3 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (4) 3 S A -1  50 98,00% 59,60%
16 bye (12) -   60,00% 59,63%
17 bye (12) -   60,00% 59,65%
18 bye (12) -   60,00% 59,67%
4 Doričić Jasna - Mihalović Luka (10) 3 NT N 8 = 600   86,00% 61,05%
5 Doričić Jasna - Mihalović Luka (10) 2 N 10 -1  100 62,00% 61,10%
6 Doričić Jasna - Mihalović Luka (10) 3 x N 10 -1  100 50,00% 60,57%
25 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 4 S A = 420   74,00% 61,18%
26 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 4 E Q -2 200   86,00% 62,26%
27 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 2 E K +3  150 2,00% 59,75%
7 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (6) 2 E J -1 100   50,00% 59,36%
8 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (6) 2 E 3 +1  140 26,00% 58,08%
9 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (6) 4 S 7 +3 510   26,00% 56,89%
                153,60