Ponedjeljak
10.07.2023.

par: Glavić Zoran - Fabijanić Dražen
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
7 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 E 9 -2 200   98,00% 98,00%
8 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 S 5 -1  50 74,00% 86,00%
9 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 6 S A = 980   86,00% 86,00%
19 Doričić Jasna - Mihalović Luka (10) 2 S 2 = 110   14,00% 68,00%
20 Doričić Jasna - Mihalović Luka (10) 3 NT W Q +3  690 98,00% 74,00%
21 Doričić Jasna - Mihalović Luka (10) 3 S 2 +2 200   74,00% 74,00%
16 Erceg Iva - Žagar Boris (11) 5 S K +1 420   38,00% 68,86%
17 Erceg Iva - Žagar Boris (11) 4 N 8 = 420   62,00% 68,00%
18 Erceg Iva - Žagar Boris (11) 1 NT W 3 +2  150 98,00% 71,33%
25 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 4 S A = 420   74,00% 71,60%
26 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 4 E 8 -2 200   86,00% 72,91%
27 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 S K -1  50 86,00% 74,00%
13 bye (12) -   60,00% 72,92%
14 bye (12) -   60,00% 72,00%
15 bye (12) -   60,00% 71,20%
1 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (6) 4 E 8 -1 50   98,00% 72,88%
2 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (6) 4 N J = 620   2,00% 68,71%
3 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (6) 2 x S A -1  100 50,00% 67,67%
22 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 4 W 10 =  620 74,00% 68,00%
23 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 7 NT W 7 =  2220 38,00% 66,50%
24 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 2 E Q =  110 86,00% 67,43%
4 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 3 NT N 2 +1 630   74,00% 67,73%
5 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 4 S J -2  200 2,00% 64,87%
6 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 4 x N 10 -2  300 26,00% 63,25%
10 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (4) 4 W 2 +1  650 62,00% 63,20%
11 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (4) 3 W A +2  150 14,00% 61,31%
12 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (4) 3 NT W 3 =  400 14,00% 59,56%
                160,80