Ponedjeljak
10.07.2023.

par: Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
7 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (1) 3 E 9 -2 200   2,00% 2,00%
8 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (1) 3 S 5 -1  50 26,00% 14,00%
9 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (1) 6 S A = 980   14,00% 14,00%
10 Žilić Ivica - Jovančević Robert (2) 4 E 8 +2  680 98,00% 35,00%
11 Žilić Ivica - Jovančević Robert (2) 3 W A +1  130 26,00% 33,20%
12 Žilić Ivica - Jovančević Robert (2) 3 NT W 8 =  400 86,00% 42,00%
13 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 4 E A +1  650 74,00% 46,57%
14 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 NT W 3 -1 50   50,00% 47,00%
15 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 2 NT W 9 =  120 50,00% 47,33%
16 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (4) 6 N 3 = 920   2,00% 42,80%
17 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (4) 2 N 8 +3 200   98,00% 47,82%
18 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (4) 2 NT E A =  120 74,00% 50,00%
19 Erceg Iva - Žagar Boris (11) 3 S 2 -1  50 50,00% 50,00%
20 Erceg Iva - Žagar Boris (11) 4 E 9 +1  650 74,00% 51,71%
21 Erceg Iva - Žagar Boris (11) 4 S 7 +2 680   2,00% 48,40%
22 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 4 W A -2 200   2,00% 45,50%
23 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 6 NT W 6 +1  1470 2,00% 42,94%
24 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 1 NT W 10 +2  150 86,00% 45,33%
25 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (6) 4 S 3 = 420   26,00% 44,32%
26 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (6) 4 E 8 =  620 74,00% 45,80%
27 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (6) 3 S 4 -1  50 14,00% 44,29%
1 Doričić Jasna - Mihalović Luka (10) 4 W J -2 100   50,00% 44,55%
2 Doričić Jasna - Mihalović Luka (10) 4 N A -1  100 98,00% 46,87%
3 Doričić Jasna - Mihalović Luka (10) 2 W A =  110 86,00% 48,50%
4 Vila Želimir - Starčević Marijan (3) 3 NT S 2 = 600   86,00% 50,00%
5 Vila Želimir - Starčević Marijan (3) 2 N 3 = 110   26,00% 49,08%
6 Vila Želimir - Starčević Marijan (3) 5 x W 7 -2 500   2,00% 47,33%
                127,80