Četvrtak
06.07.2023.

par: Ravlić - Škreblin
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
4 Fabijanić - Glavić (9) 4 N K -2  200 -5 -5
5 Fabijanić - Glavić (9) 4 S A = 620   8 3
6 Fabijanić - Glavić (9) 3 W K =  140 7 10
22 Žilić - Jovančević (4) 6 E 6 =  1430 0 10
23 Žilić - Jovančević (4) 3 NT S 4 +2 660   0 10
24 Žilić - Jovančević (4) 5 N A = 400   0 10
1 Kvajo - Poklepović (2) 5 x N 4 -3  500 -11 -1
2 Kvajo - Poklepović (2) 2 S 5 +1 140   1 0
3 Kvajo - Poklepović (2) 3 NT N 10 -1  50 -10 -10
10 Skitarelić - Vila (1) 4 W 3 -3 300   -2 -12
11 Skitarelić - Vila (1) 3 NT S 2 = 400   -6 -18
12 Skitarelić - Vila (1) 3 NT N 6 +1 630   -12 -30
13 Glad - Suljagić (3) 3 NT N 4 +3 690   2 -28
14 Glad - Suljagić (3) 3 NT W 10 +2  460 -6 -34
15 Glad - Suljagić (3) 3 N 8 = 140   6 -28
7 Karnelutti - Vrban (8) 2 E 9 -1 100   0 -28
8 Karnelutti - Vrban (8) 4 x S A +1 690   6 -22
9 Karnelutti - Vrban (8) 4 W 2 +1  650 0 -22
16 bye (10) -   3 -19
17 bye (10) -   3 -16
18 bye (10) -   3 -13
25 Žagar - Erceg (5) 1 NT W 7 +1  120 6 -7
26 Žagar - Erceg (5) 2 x S 4 -1  200 -5 -12
27 Žagar - Erceg (5) 5 x E A -1 100   5 -7
19 Starčević - Guščić (6) 2 E 8 +1  140 1 -6
20 Starčević - Guščić (6) 5 E K +2  640 1 -5
21 Starčević - Guščić (6) 2 N J -1  100 0 -5
                -5