Ponedjeljak
03.07.2023.

par: Vrban Danijela - Karnelutti Ana
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
9 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (5) 5 N A -3  150 69,42% 69,42%
10 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (5) 3 NT W Q -1 100   30,58% 50,00%
17 Doričić Jasna - Butković Vedran (11) 4 N K -3  150 1,42% 33,81%
18 Doričić Jasna - Butković Vedran (11) 4 W A =  420 59,75% 40,29%
21 Jovančević Robert - Žilić Ivica (7) 6 E Q =  980 20,83% 36,40%
22 Jovančević Robert - Žilić Ivica (7) 3 S 7 +1 170   30,58% 35,43%
5 Erceg Iva - Žagar Boris (4) 3 NT N 5 +1 630   11,08% 31,95%
6 Erceg Iva - Žagar Boris (4) 2 N J +1 140   50,00% 34,21%
25 Marušić Ozren - Matković Lovro (1) 1 NT N 2 -3  150 59,75% 37,05%
26 Marušić Ozren - Matković Lovro (1) 3 NT E Q +1  630 59,75% 39,32%
7 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (2) 2 E 10 -2 200   11,08% 36,75%
8 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (2) 3 S A +1 170   69,42% 39,47%
1 Kesić Luka - Cupač Tihomir (10) 2 x N Q -1  100 20,83% 38,04%
2 Kesić Luka - Cupač Tihomir (10) 1 NT W 7 -3 150   96,67% 42,23%
15 bye (14) -   60,00% 43,41%
16 bye (14) -   60,00% 44,45%
11 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 4 S K -1  50 30,58% 43,63%
12 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 1 NT E 8 +1  120 79,17% 45,61%
13 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 NT S 5 -2  200 88,92% 47,89%
14 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 4 W 5 -1 50   11,08% 46,05%
3 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 3 NT S 6 +1 430   40,25% 45,77%
4 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 3 S Q -1  100 20,83% 44,64%
19 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (3) 3 NT E Q =  600 20,83% 43,60%
20 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (3) 6 E 2 +1  1460 30,58% 43,06%
23 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (6) 1 NT S 5 +2 150   40,25% 42,95%
24 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (6) 4 W A -1 50   79,17% 44,34%
                138,34