Ponedjeljak
03.07.2023.

par: Doričić Jasna - Butković Vedran
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
23 Marušić Ozren - Matković Lovro (1) 4 N 3 = 620   1,42% 1,42%
24 Marušić Ozren - Matković Lovro (1) 3 S A +1 170   1,42% 1,42%
17 Vrban Danijela - Karnelutti Ana (12) 4 N K -3  150 98,58% 33,81%
18 Vrban Danijela - Karnelutti Ana (12) 4 W A =  420 40,25% 35,42%
5 bye (14) -   60,00% 40,33%
6 bye (14) -   60,00% 43,61%
1 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (2) 2 x N 5 -1  100 20,83% 40,36%
2 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (2) 3 NT E 8 =  400 3,33% 35,73%
3 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (6) 4 N 2 -1  50 98,58% 42,71%
4 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (6) 2 NT S J = 120   59,75% 44,42%
19 Kesić Luka - Cupač Tihomir (10) 3 NT E 7 =  600 20,83% 42,27%
20 Kesić Luka - Cupač Tihomir (10) 4 E 7 +2  680 98,58% 46,97%
9 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 4 S K -3  150 30,58% 45,71%
10 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 2 NT W Q =  120 20,83% 43,93%
13 Erceg Iva - Žagar Boris (4) 2 N J +3 150   59,75% 44,98%
14 Erceg Iva - Žagar Boris (4) 4 W 4 -1 50   11,08% 42,86%
25 Jovančević Robert - Žilić Ivica (7) 1 NT N 2 -2  100 20,83% 41,57%
26 Jovančević Robert - Žilić Ivica (7) 3 NT E Q +2  660 69,42% 43,12%
7 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (5) 1 NT E 2 -1 100   69,42% 44,50%
8 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (5) 3 S 2 +2 200   40,25% 44,29%
11 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (3) 3 E 9 -3 150   20,83% 43,17%
12 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (3) 3 NT E 5 +1  430 88,92% 45,25%
21 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 6 E 10 +1  1010 1,42% 43,34%
22 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 3 N 3 +1 170   69,42% 44,43%
15 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 4 S Q -1  100 40,25% 44,26%
16 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 3 NT N 4 +1 430   69,42% 45,23%
                141,12