Ponedjeljak
03.07.2023.

par: Glavić Zoran - Fabijanić Dražen
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
9 Vrban Danijela - Karnelutti Ana (12) 5 N A -3  150 30,58% 30,58%
10 Vrban Danijela - Karnelutti Ana (12) 3 NT W Q -1 100   69,42% 50,00%
25 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (6) 2 x N 5 -5  1100 1,42% 33,81%
26 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (6) 3 NT E Q +2  660 30,58% 33,00%
3 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 4 N 5 +1 450   20,83% 30,57%
4 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 2 NT N 4 -2  200 98,58% 41,90%
15 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (3) 2 N Q +1 140   1,42% 36,12%
16 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (3) 3 NT N 8 = 400   79,17% 41,50%
23 Jovančević Robert - Žilić Ivica (7) 4 N 3 -1  100 79,17% 45,69%
24 Jovančević Robert - Žilić Ivica (7) 3 S A = 140   40,25% 45,14%
1 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 N 5 -2  100 79,17% 48,23%
2 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 N 9 -3  300 61,67% 49,35%
11 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (2) 4 S 4 -1  50 30,58% 47,91%
12 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (2) 3 NT E 3 +1  430 11,08% 45,28%
5 Kesić Luka - Cupač Tihomir (10) 3 NT N 10 +2 660   69,42% 46,89%
6 Kesić Luka - Cupač Tihomir (10) 3 N 5 = 140   50,00% 47,08%
13 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 4 S 6 -2  200 88,92% 49,54%
14 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 4 E A =  420 69,42% 50,65%
7 Doričić Jasna - Butković Vedran (11) 1 NT E 2 -1 100   30,58% 49,59%
8 Doričić Jasna - Butković Vedran (11) 3 S 2 +2 200   59,75% 50,10%
21 bye (14) -   60,00% 50,57%
22 bye (14) -   60,00% 51,00%
17 Marušić Ozren - Matković Lovro (1) 4 W A +1  450 20,83% 49,69%
18 Marušić Ozren - Matković Lovro (1) 4 W A =  420 40,25% 49,30%
19 Erceg Iva - Žagar Boris (4) 3 NT E 3 =  600 79,17% 50,49%
20 Erceg Iva - Žagar Boris (4) 6 NT W 10 +1  1470 98,58% 52,34%
                163,30