Četvrtak
29.06.2023.

par: Žorž - Andrijašević
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
1 Glad - Suljagić (5) 2 N A +2 170   -5 -5
2 Glad - Suljagić (5) 3 NT S 5 = 600   -11 -16
3 Glad - Suljagić (5) 6 NT N 8 +1 1020   0 -16
4 Kvajo - Poklepović (6) 3 S 10 = 140   0 -16
5 Kvajo - Poklepović (6) 3 NT N 8 +1 630   6 -10
6 Kvajo - Poklepović (6) 3 N A = 110   2 -8
13 Erceg - Žagar (10) 4 S 3 = 620   0 -8
14 Erceg - Žagar (10) 3 E K +2  150 -2 -10
15 Erceg - Žagar (10) 2 E 9 -2 100   1 -9
25 Jovančević - Žilić (4) 4 S 2 +1 450   -8 -17
26 Jovančević - Žilić (4) 3 NT W Q -1 100   1 -16
27 Jovančević - Žilić (4) 2 NT x W Q -2 300   -4 -20
16 Matković - Marušić (1) 4 S 8 = 420   -3 -23
17 Matković - Marušić (1) 2 x W 6 -3 500   -9 -32
18 Matković - Marušić (1) 1 NT N 6 = 90   -3 -35
10 Doričić - Butković V. (2) 3 NT W 6 +2  660 10 -25
11 Doričić - Butković V. (2) 3 x N A -4  800 5 -20
12 Doričić - Butković V. (2) 3 N A +1 170   4 -16
22 Starčević - Serdinšek (3) 4 E A +1  150 9 -7
23 Starčević - Serdinšek (3) 3 N K -3  300 -7 -14
24 Starčević - Serdinšek (3) 1 NT E Q +1  120 -3 -17
7 Juračić - Fućak (11) 3 NT S 8 +1 630   0 -17
8 Juračić - Fućak (11) 4 W 3 +2  480 -4 -21
9 Juračić - Fućak (11) 4 N 2 = 420   1 -20
19 Vila - Cetina (8) 3 NT S J +2 460   4 -16
20 Vila - Cetina (8) 6 W 2 =  1430 -5 -21
21 Vila - Cetina (8) 5 W 6 -1 50   0 -21
                -21