Četvrtak
29.06.2023.

par: Jovančević - Žilić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
16 Doričić - Butković V. (2) 4 S Q = 420   3 3
17 Doričić - Butković V. (2) 4 S 10 -2  100 -5 -2
18 Doričić - Butković V. (2) 1 NT W 10 -2 100   3 1
19 Matković - Marušić (1) 3 S J +1 130   -5 -4
20 Matković - Marušić (1) 6 W 5 +1  1460 -5 -9
21 Matković - Marušić (1) 5 x W 5 -1 100   1 -8
22 Glad - Suljagić (5) 3 E A +2  200 8 0
23 Glad - Suljagić (5) 2 S 10 +2 170   5 5
24 Glad - Suljagić (5) 2 W 5 =  110 -3 2
25 Žorž - Andrijašević (9) 4 S 2 +1 450   8 10
26 Žorž - Andrijašević (9) 3 NT W Q -1 100   -1 9
27 Žorž - Andrijašević (9) 2 NT x W Q -2 300   4 13
1 Kvajo - Poklepović (6) 2 W K -2 100   4 17
2 Kvajo - Poklepović (6) 2 E K -1 50   0 17
3 Kvajo - Poklepović (6) 6 S Q +1 1010   0 17
4 Starčević - Serdinšek (3) 3 S 10 = 140   0 17
5 Starčević - Serdinšek (3) 3 NT S 8 -1  100 -10 7
6 Starčević - Serdinšek (3) 3 E K +1  130 -5 2
7 Vila - Cetina (8) 3 NT N 5 +2 660   1 3
8 Vila - Cetina (8) 4 W 10 +2  480 4 7
9 Vila - Cetina (8) 4 x E A -3 800   8 15
10 Rex - Butković M. (12) 3 W 8 +2  150 2 17
11 Rex - Butković M. (12) 4 S 10 -5  250 8 25
12 Rex - Butković M. (12) 3 NT S Q +3 690   9 34
13 Ravlić - Škreblin (7) 4 N A = 620   0 34
14 Ravlić - Škreblin (7) 4 W 2 =  420 -8 26
15 Ravlić - Škreblin (7) 2 W Q -1 50   -1 25
                25