Ponedjeljak
26.06.2023.

par: Baričević Srđan - Juračić Ivan
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
9 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (8) 2 S 3 +1 140   30,58% 30,58%
10 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (8) 3 NT S K -2  200 1,42% 16,00%
25 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (9) 4 N 2 -2  100 11,08% 14,36%
26 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (9) 1 NT N 6 +1 120   98,58% 35,42%
3 Glad Slavica - Suljagić Salih (5) 1 NT W 6 -1 100   20,83% 32,50%
4 Glad Slavica - Suljagić Salih (5) 1 NT N 4 -3  300 88,92% 41,90%
15 bye (14) -   60,00% 44,49%
16 bye (14) -   60,00% 46,43%
23 Cetina Mate - Vila Želimir (7) 2 S A +1 110   20,83% 43,58%
24 Cetina Mate - Vila Želimir (7) 3 NT W 4 =  400 69,42% 46,17%
1 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (2) 4 E 8 =  420 30,58% 44,75%
2 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (2) 3 NT E 7 +2  460 98,58% 49,24%
11 Matković Lovro - Marušić Ozren (4) 3 NT N 7 = 400   30,58% 47,80%
12 Matković Lovro - Marušić Ozren (4) 3 NT W 10 +2  460 30,58% 46,57%
5 Žilić Ivica - Jovančević Robert (3) 3 NT N 10 -1  100 30,58% 45,51%
6 Žilić Ivica - Jovančević Robert (3) 3 W K =  140 69,42% 47,00%
13 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (12) 5 N 3 +1 620   50,00% 47,18%
14 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (12) 4 E 9 =  420 50,00% 47,33%
7 Doričić Jasna - Butković Vedran (6) 4 N J = 620   69,42% 48,50%
8 Doričić Jasna - Butković Vedran (6) 3 W 2 +4  190 20,83% 47,11%
21 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (13) 2 S 9 +1 110   79,17% 48,64%
22 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (13) 3 NT E 9 +2  660 79,17% 50,03%
17 Erceg Iva - Žagar Boris (1) 3 S 10 = 140   59,75% 50,45%
18 Erceg Iva - Žagar Boris (1) 3 E J +1  170 69,42% 51,24%
19 Peroš Gordana - Starčević Marijan (10) 3 E A -2 200   20,83% 50,02%
20 Peroš Gordana - Starčević Marijan (10) 4 S 4 +1 650   20,83% 48,90%
                152,57