Ponedjeljak
19.06.2023.

par: Žilić Ivica - Jovančević Robert
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
5 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (8) 4 W 5 +1  450 58,14% 58,14%
6 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (8) 3 NT S 10 = 400   25,50% 41,82%
17 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (11) 6 W K +1  1010 90,79% 58,14%
18 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (11) 4 W A -1 50   50,00% 56,11%
15 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (12) 5 W J -1 50   58,14% 56,51%
16 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (12) 3 NT S 5 = 400   66,36% 58,15%
13 Peroš Gordana - Starčević Marijan (13) 4 N 5 +2 680   66,36% 59,33%
14 Peroš Gordana - Starčević Marijan (13) 2 E A +1  140 66,36% 60,21%
9 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (14) 2 W A -1 100   33,64% 57,25%
10 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (14) 2 x E A +1  870 99,00% 61,43%
19 Marušić Ozren - Matković Lovro (2) 3 NT E 6 +2  660 50,00% 60,39%
20 Marušić Ozren - Matković Lovro (2) 2 E 4 -1 100   74,50% 61,57%
21 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (9) 4 W Q -1 50   58,14% 61,30%
22 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (9) 3 NT N 10 -2  100 82,64% 62,83%
25 Erceg Iva - Žagar Boris (3) 4 E J -1 100   99,00% 65,24%
26 Erceg Iva - Žagar Boris (3) 3 NT S 10 -5  500 1,00% 61,22%
3 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 4 S Q = 130   66,36% 61,53%
4 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 2 W J +1  140 1,00% 58,16%
23 Glad Slavica - Suljagić Salih (6) 3 NT S J +2 660   90,79% 59,88%
24 Glad Slavica - Suljagić Salih (6) 4 S A -3  150 1,00% 56,94%
7 Kvajo Zoran - Cetina Mate (10) 4 E 8 =  620 90,79% 58,55%
8 Kvajo Zoran - Cetina Mate (10) 4 N K +1 450   58,14% 58,53%
11 Rodin Jasna - Spaić Milka (15) 4 N J -1  50 33,64% 57,45%
12 Rodin Jasna - Spaić Milka (15) 3 W A +1  130 50,00% 57,14%
1 bye (16) -   60,00% 57,25%
2 bye (16) -   60,00% 57,36%
                208,78