Ponedjeljak
19.06.2023.

par: Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Glad Slavica - Suljagić Salih (6) 4 S 8 -1  50 25,50% 25,50%
2 Glad Slavica - Suljagić Salih (6) 4 N J = 130   82,64% 54,07%
3 Rodin Jasna - Spaić Milka (15) 3 N 3 -3  150 1,00% 36,38%
4 Rodin Jasna - Spaić Milka (15) 2 E A =  110 50,00% 39,79%
5 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 4 W 5 +1  450 41,86% 40,20%
6 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 4 N K -1  50 1,00% 33,67%
7 Marušić Ozren - Matković Lovro (2) 2 E 10 +3  200 33,64% 33,66%
8 Marušić Ozren - Matković Lovro (2) 3 N K +1 170   1,00% 29,58%
9 Žilić Ivica - Jovančević Robert (4) 2 W A -1 100   66,36% 33,67%
10 Žilić Ivica - Jovančević Robert (4) 2 x E A +1  870 1,00% 30,40%
11 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (9) 4 N J -1  50 33,64% 30,69%
12 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (9) 3 x W A +3  770 1,00% 28,22%
13 Kvajo Zoran - Cetina Mate (10) 4 x S K +2 1190   99,00% 33,66%
14 Kvajo Zoran - Cetina Mate (10) 3 E A +1  170 17,36% 32,50%
15 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (11) 5 W 3 -1 50   41,86% 33,12%
16 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (11) 3 NT S 2 +1 430   58,14% 34,69%
17 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (8) 4 E A +3  510 74,50% 37,03%
18 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (8) 4 W 9 -1 50   50,00% 37,75%
19 Erceg Iva - Žagar Boris (3) 3 NT E 3 +2  660 50,00% 38,39%
20 Erceg Iva - Žagar Boris (3) 3 E 4 -1 100   74,50% 40,20%
21 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 3 W Q =  110 17,36% 39,11%
22 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 4 S 2 +1 450   99,00% 41,83%
23 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (5) 3 S 2 +2 150   33,64% 41,48%
24 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (5) 1 S 2 = 80   41,86% 41,49%
25 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (12) 4 E 7 =  620 74,50% 42,81%
26 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (12) 2 W Q -1 100   58,14% 43,40%
                157,99