Ponedjeljak
19.06.2023.

par: Doričić Jasna - Butković Vedran
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
11 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 5 N J -2  100 1,00% 1,00%
12 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 4 E 7 =  420 33,64% 17,32%
15 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (8) 4 S A = 620   90,79% 41,81%
16 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (8) 3 NT S 2 +3 490   90,79% 54,05%
9 Kvajo Zoran - Cetina Mate (10) 2 NT E 3 -1 100   66,36% 56,51%
10 Kvajo Zoran - Cetina Mate (10) 3 E A -1 100   50,00% 55,43%
19 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (12) 3 NT E 10 +3  690 99,00% 61,65%
20 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (12) 3 S A -2  200 82,64% 64,28%
23 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (11) 3 NT N 9 +1 630   66,36% 64,51%
24 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (11) 1 S 2 = 80   41,86% 62,24%
13 bye (16) -   60,00% 62,04%
14 bye (16) -   60,00% 61,87%
17 Rodin Jasna - Spaić Milka (15) 4 W K +3  510 25,50% 59,07%
18 Rodin Jasna - Spaić Milka (15) 5 W A -2 100   9,21% 55,51%
3 Glad Slavica - Suljagić Salih (6) 4 x E J -2 500   1,00% 51,88%
4 Glad Slavica - Suljagić Salih (6) 2 W J =  110 50,00% 51,76%
1 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (9) 2 x E A -2 300   33,64% 50,69%
2 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (9) 3 N 4 = 110   66,36% 51,56%
25 Peroš Gordana - Starčević Marijan (13) 5 E 7 =  650 33,64% 50,62%
26 Peroš Gordana - Starčević Marijan (13) 2 W Q -2 200   90,79% 52,63%
21 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (14) 3 W Q =  110 82,64% 54,06%
22 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (14) 4 S 2 +1 450   1,00% 51,65%
5 Erceg Iva - Žagar Boris (3) 3 W 5 +2  200 99,00% 53,70%
6 Erceg Iva - Žagar Boris (3) 3 NT N K = 400   74,50% 54,57%
7 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (5) 4 E 7 -1 100   9,21% 52,76%
8 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (5) 4 N K +1 450   58,14% 52,96%
                192,79