Četvrtak
15.06.2023.

par: bye
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
7 Matković - Marušić (1) -   -3 -3
8 Matković - Marušić (1) -   -3 -6
9 Vila - Cetina (3) -   -3 -9
10 Vila - Cetina (3) -   -3 -12
11 Doričić - Butković V. (11) -   -3 -15
12 Doričić - Butković V. (11) -   -3 -18
13 Peroš - Starčević (5) -   -3 -21
14 Peroš - Starčević (5) -   -3 -24
15 Kvajo - Mihalović (7) -   -3 -27
16 Kvajo - Mihalović (7) -   -3 -30
17 Gvozdenovič - Skitarelić (6) -   -3 -33
18 Gvozdenovič - Skitarelić (6) -   -3 -36
19 Glad - Suljagić (13) -   -3 -39
20 Glad - Suljagić (13) -   -3 -42
21 Ravlić - Škreblin (8) -   -3 -45
22 Ravlić - Škreblin (8) -   -3 -48
23 Žorž - Andrijašević (9) -   -3 -51
24 Žorž - Andrijašević (9) -   -3 -54
25 Erceg - Žagar (12) -   -3 -57
26 Erceg - Žagar (12) -   -3 -60
1 Jovančević - Žilić (2) -   -3 -63
2 Jovančević - Žilić (2) -   -3 -66
3 Mastrović - Kancijanić (10) -   -3 -69
4 Mastrović - Kancijanić (10) -   -3 -72
5 Juračić - Kesić (4) -   -3 -75
6 Juračić - Kesić (4) -   -3 -78
                -78