Ponedjeljak
12.06.2023.

par: Glad Slavica - Suljagić Salih
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
16 Erceg Iva - Žagar Boris (2) 4 N 3 +1 450   30,00% 30,00%
17 Erceg Iva - Žagar Boris (2) 3 E 8 =  110 10,00% 20,00%
18 Erceg Iva - Žagar Boris (2) 2 NT W 2 +2  180 50,00% 30,00%
13 Doričić Jasna - Butković Vedran (5) 3 NT E 5 +1  630 90,00% 45,00%
14 Doričić Jasna - Butković Vedran (5) 2 E 5 -1 50   60,00% 48,00%
15 Doričić Jasna - Butković Vedran (5) 4 x W 10 -1 100   0,00% 40,00%
22 Rodin Jasna - Kvajo Zoran (12) 3 NT E 3 -3 300   90,00% 47,14%
23 Rodin Jasna - Kvajo Zoran (12) 3 NT E 2 +1  630 0,00% 41,25%
24 Rodin Jasna - Kvajo Zoran (12) 2 W Q -1 50   60,00% 43,33%
10 Matković Lovro - Marušić Ozren (6) 2 x W K -2 500   20,00% 41,00%
11 Matković Lovro - Marušić Ozren (6) 3 NT W 9 +1  430 40,00% 40,91%
12 Matković Lovro - Marušić Ozren (6) 4 N J +1 650   10,00% 38,33%
25 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (3) 6 W A -2 200   0,00% 35,38%
26 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (3) 3 W 8 =  110 10,00% 33,57%
27 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (3) 3 E A -1 50   50,00% 34,67%
19 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (9) 2 N A -1  50 70,00% 36,88%
20 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (9) 3 NT N 9 +2 660   30,00% 36,47%
21 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (9) 2 S 10 = 90   50,00% 37,22%
1 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 3 S 10 = 140   80,00% 39,47%
2 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 3 NT N 3 -1  100 10,00% 38,00%
3 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 3 NT E 10 =  600 80,00% 40,00%
7 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (8) 3 S J = 110   50,00% 40,45%
8 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (8) 4 N 8 = 420   20,00% 39,57%
9 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (8) 3 S 7 -1  50 60,00% 40,42%
4 Jovančević Robert - Žilić Ivica (4) 3 N Q +1 130   80,00% 42,00%
5 Jovančević Robert - Žilić Ivica (4) 3 NT S Q -2  200 30,00% 41,54%
6 Jovančević Robert - Žilić Ivica (4) 3 NT E 4 +2  660 20,00% 40,74%
                110,00