Ponedjeljak
05.06.2023.

par: Kvajo Zoran - Mihalović Luka
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 bye (14) -   60,00% 60,00%
2 bye (14) -   60,00% 60,00%
3 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (4) 1 NT W 5 =  90 69,42% 63,14%
4 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (4) 1 NT S 3 = 90   40,25% 57,42%
5 Matković Lovro - Marušić Ozren (10) 3 NT N 4 +2 660   40,25% 53,98%
6 Matković Lovro - Marušić Ozren (10) 4 W 9 =  620 30,58% 50,08%
7 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 4 S 8 +1 650   40,25% 48,68%
8 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 E A -2 100   69,42% 51,27%
9 Peroš Gordana - Starčević Marijan (3) 3 E 3 +1  130 11,08% 46,81%
10 Peroš Gordana - Starčević Marijan (3) 4 W A -1 100   88,92% 51,02%
11 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (11) 3 NT S 5 -1  50 11,08% 47,39%
12 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (11) 3 W 2 +1  170 79,17% 50,03%
13 Fućak Vida - Juračić Ivan (13) 4 W 9 =  620 50,00% 50,03%
14 Fućak Vida - Juračić Ivan (13) 2 NT E 3 +1  150 50,00% 50,03%
15 Erceg Iva - Žagar Boris (6) 2 S Q +1 140   50,00% 50,03%
16 Erceg Iva - Žagar Boris (6) 2 N 10 = 90   69,42% 51,24%
17 Doričić Jasna - Butković Vedran (8) 2 S 7 = 110   79,17% 52,88%
18 Doričić Jasna - Butković Vedran (8) 4 E Q =  420 30,58% 51,64%
19 Glad Slavica - Suljagić Salih (12) 6 S A -1  50 1,42% 49,00%
20 Glad Slavica - Suljagić Salih (12) 5 x E A -2 500   98,58% 51,48%
21 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 4 E 10 =  420 88,92% 53,26%
22 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 3 W 5 -2 200   98,58% 55,32%
23 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 2 x S A -2  500 1,42% 52,98%
24 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 5 x E Q -1 100   50,00% 52,85%
25 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (7) 2 NT N J = 120   59,75% 53,13%
26 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (7) 6 NT W K -1 100   59,75% 53,38%
                166,56