Četvrtak
01.06.2023.

par: Doričić Jasna - Butković Vedran
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
7 Ravlić Tamara - Juračić Ivan (1) 6 N K = 1430   -12 -12
8 Ravlić Tamara - Juračić Ivan (1) 1 NT E 8 =  90 0 -12
9 Ravlić Tamara - Juračić Ivan (1) 3 NT N 2 +1 430   -8 -20
25 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 2 S A +1 140   1 -19
26 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 4 W A =  620 0 -19
27 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 E A -3 150   -2 -21
10 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 3 NT E 5 +2  660 -1 -22
11 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 3 NT S 2 +2 460   -5 -27
12 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 4 W K -1 50   -7 -34
4 Karnelutti Ana - Starčević Marijan (6) 2 E Q +2  170 7 -27
5 Karnelutti Ana - Starčević Marijan (6) 4 E 4 =  420 -6 -33
6 Karnelutti Ana - Starčević Marijan (6) 3 N 10 +1 170   -4 -37
13 Erceg Iva - Žagar Boris (5) 4 W 4 +2  680 0 -37
14 Erceg Iva - Žagar Boris (5) 5 N 3 +1 420   8 -29
15 Erceg Iva - Žagar Boris (5) 5 S A -1  100 0 -29
22 Mihalović Luka - Kvajo Zoran (4) 5 E 5 -1 100   10 -19
23 Mihalović Luka - Kvajo Zoran (4) 3 W Q -1 100   -1 -20
24 Mihalović Luka - Kvajo Zoran (4) 1 NT N J = 90   0 -20
16 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (3) 4 N 4 +1 450   5 -15
17 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (3) 2 S 7 +4 170   -3 -18
18 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (3) 6 S A +1 1390   -11 -29
19 Fućak Vida - Grbić Ivana (10) 2 NT S 7 -3  150 2 -27
20 Fućak Vida - Grbić Ivana (10) 2 E A +2  170 1 -26
21 Fućak Vida - Grbić Ivana (10) 3 S 3 = 110   8 -18
1 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 4 S A -1  50 -5 -23
2 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 S A +1 170   -1 -24
3 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 4 N 2 -1  50 -4 -28
                -28