Ponedjeljak
29.05.2023.

par: Mihalović - Kvajo
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
4 Glavić - Fabijanić (7) 4 W K =  620 50,00% 50,00%
5 Glavić - Fabijanić (7) 2 E A -1 50   18,75% 34,38%
6 Glavić - Fabijanić (7) 4 S A +1 450   3,13% 23,96%
25 Rex - Butković M. (9) 2 E A +2  170 96,88% 42,19%
26 Rex - Butković M. (9) 4 N 2 -2  200 96,88% 53,13%
27 Rex - Butković M. (9) 3 NT W 2 +1  430 96,88% 60,42%
10 Glad - Suljagić (5) 4 N A +1 650   34,38% 56,70%
11 Glad - Suljagić (5) 4 x E K =  590 18,75% 51,95%
12 Glad - Suljagić (5) 4 W 10 -1 50   96,88% 56,94%
1 Karnelutti - Komnenović (2) 6 NT E K -1 50   3,13% 51,56%
2 Karnelutti - Komnenović (2) 1 NT N 3 +3 180   34,38% 50,00%
3 Karnelutti - Komnenović (2) 4 N A -3  150 34,38% 48,70%
7 Žilić - Jovančević (4) 2 S Q +1 140   18,75% 46,39%
8 Žilić - Jovančević (4) 4 N 5 -2  100 18,75% 44,42%
9 Žilić - Jovančević (4) 3 W 5 +2  200 34,38% 43,75%
16 Juračić - Erceg (1) 7 NT E 3 -1 100   3,13% 41,21%
17 Juračić - Erceg (1) 3 E A -2 100   3,13% 38,97%
18 Juračić - Erceg (1) 3 NT S 10 +2 660   34,38% 38,72%
19 Peroš - Starčević (8) 5 N K +1 420   81,25% 40,95%
20 Peroš - Starčević (8) 2 W 2 -2 200   96,88% 43,75%
21 Peroš - Starčević (8) 3 NT W 4 =  400 65,63% 44,79%
13 Cetina - Marušić L. (3) 3 NT S 2 = 600   81,25% 46,45%
14 Cetina - Marušić L. (3) 3 NT W A +2  460 65,63% 47,28%
15 Cetina - Marušić L. (3) 4 W A -4 200   96,88% 49,35%
22 bye (10)     -   60,00% 49,78%
23 bye (10)     -   60,00% 50,17%
24 bye (10)     -   60,00% 50,53%
                109,15