Ponedjeljak
29.05.2023.

par: Juračić - Erceg
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
22 Karnelutti - Komnenović (2) 3 NT W 5 -1 100   50,00% 50,00%
23 Karnelutti - Komnenović (2) 4 N 2 -1  100 3,13% 26,56%
24 Karnelutti - Komnenović (2) 4 N J -2  100 96,88% 50,00%
7 Peroš - Starčević (8) 3 S 4 +1 170   65,63% 53,91%
8 Peroš - Starčević (8) 3 x N 5 -1  100 18,75% 46,88%
9 Peroš - Starčević (8) 3 NT E 4 +1  630 3,13% 39,58%
25 Cetina - Marušić L. (3) 3 S K = 140   34,38% 38,84%
26 Cetina - Marušić L. (3) 4 N 6 -1  100 65,63% 42,19%
27 Cetina - Marušić L. (3) 3 NT W 4 =  400 34,38% 41,32%
4 Glad - Suljagić (5) 4 W K +1  650 3,13% 37,50%
5 Glad - Suljagić (5) 4 E K =  420 3,13% 34,38%
6 Glad - Suljagić (5) 5 N K -2  100 18,75% 33,07%
13 Glavić - Fabijanić (7) 3 NT S 5 -1  100 65,63% 35,58%
14 Glavić - Fabijanić (7) 3 NT W 5 +3  490 96,88% 39,96%
15 Glavić - Fabijanić (7) 2 E A +2  170 96,88% 43,75%
16 Mihalović - Kvajo (6) 7 NT E 3 -1 100   96,88% 47,07%
17 Mihalović - Kvajo (6) 3 E A -2 100   96,88% 50,00%
18 Mihalović - Kvajo (6) 3 NT S 10 +2 660   65,63% 50,87%
10 Žilić - Jovančević (4) 4 N 9 +2 680   96,88% 53,29%
11 Žilić - Jovančević (4) 4 S 3 -1  50 81,25% 54,69%
12 Žilić - Jovančević (4) 3 W 3 =  140 65,63% 55,21%
19 bye (10)     -   60,00% 55,43%
20 bye (10)     -   60,00% 55,63%
21 bye (10)     -   60,00% 55,81%
1 Rex - Butković M. (9) 3 NT E 5 +3  490 96,88% 57,45%
2 Rex - Butković M. (9) 3 W A -3 150   65,63% 57,76%
3 Rex - Butković M. (9) 2 E A +3  200 65,63% 58,06%
                125,40