Ponedjeljak
29.05.2023.

par: Žilić - Jovančević
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Cetina - Marušić L. (3) 3 NT E K +2  460 34,38% 34,38%
2 Cetina - Marušić L. (3) 3 NT N 3 = 600   96,88% 65,63%
3 Cetina - Marušić L. (3) 3 E A =  140 96,88% 76,04%
22 Glavić - Fabijanić (7) 3 NT W 5 -1 100   50,00% 69,53%
23 Glavić - Fabijanić (7) 2 W Q +2  170 65,63% 68,75%
24 Glavić - Fabijanić (7) 3 E K -1 50   50,00% 65,63%
4 bye (10)     -   60,00% 64,82%
5 bye (10)     -   60,00% 64,22%
6 bye (10)     -   60,00% 63,75%
13 Peroš - Starčević (8) 3 NT S 4 -2  200 96,88% 67,06%
14 Peroš - Starčević (8) 3 NT W A +2  460 34,38% 64,09%
15 Peroš - Starčević (8) 2 E 10 -2 100   50,00% 62,92%
7 Mihalović - Kvajo (6) 2 S Q +1 140   81,25% 64,33%
8 Mihalović - Kvajo (6) 4 N 5 -2  100 81,25% 65,54%
9 Mihalović - Kvajo (6) 3 W 5 +2  200 65,63% 65,54%
19 Karnelutti - Komnenović (2) 5 S A +1 420   81,25% 66,52%
20 Karnelutti - Komnenović (2) 2 NT E 6 +1  150 3,13% 62,79%
21 Karnelutti - Komnenović (2) 3 NT x W 5 =  550 3,13% 59,48%
10 Juračić - Erceg (1) 4 N 9 +2 680   3,13% 56,51%
11 Juračić - Erceg (1) 4 S 3 -1  50 18,75% 54,62%
12 Juračić - Erceg (1) 3 W 3 =  140 34,38% 53,66%
16 Rex - Butković M. (9) 4 W Q +2  680 65,63% 54,20%
17 Rex - Butković M. (9) 2 E 10 -1 50   65,63% 54,70%
18 Rex - Butković M. (9) 3 NT S 6 +2 660   65,63% 55,16%
25 Glad - Suljagić (5) 3 S K = 140   34,38% 54,32%
26 Glad - Suljagić (5) 3 N 10 +1 170   34,38% 53,56%
27 Glad - Suljagić (5) 3 NT E 3 =  400 34,38% 52,85%
                114,15