Ponedjeljak
29.05.2023.

par: Glad - Suljagić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
19 Rex - Butković M. (9) 3 S A +3 170   18,75% 18,75%
20 Rex - Butković M. (9) 2 N A -1  100 50,00% 34,38%
21 Rex - Butković M. (9) 3 NT W 5 =  400 65,63% 44,79%
1 bye (10)     -   60,00% 48,59%
2 bye (10)     -   60,00% 50,88%
3 bye (10)     -   60,00% 52,40%
10 Mihalović - Kvajo (6) 4 N A +1 650   65,63% 54,29%
11 Mihalović - Kvajo (6) 4 x E K =  590 81,25% 57,66%
12 Mihalović - Kvajo (6) 4 W 10 -1 50   3,13% 51,60%
4 Juračić - Erceg (1) 4 W K +1  650 96,88% 56,13%
5 Juračić - Erceg (1) 4 E K =  420 96,88% 59,83%
6 Juračić - Erceg (1) 5 N K -2  100 81,25% 61,61%
16 Cetina - Marušić L. (3) 6 W Q =  1430 18,75% 58,32%
17 Cetina - Marušić L. (3) 3 N 9 -1  50 34,38% 56,61%
18 Cetina - Marušić L. (3) 4 N 4 = 620   3,13% 53,04%
7 Glavić - Fabijanić (7) 4 E 6 -2 200   3,13% 49,92%
8 Glavić - Fabijanić (7) 3 NT x E Q -3 500   3,13% 47,17%
9 Glavić - Fabijanić (7) 2 NT E A +1  150 34,38% 46,46%
13 Karnelutti - Komnenović (2) 3 NT S 9 = 600   81,25% 48,29%
14 Karnelutti - Komnenović (2) 3 NT W 3 +2  460 65,63% 49,16%
15 Karnelutti - Komnenović (2) 3 E A -2 100   50,00% 49,20%
22 Peroš - Starčević (8) 4 W Q -2 200   3,13% 47,10%
23 Peroš - Starčević (8) 3 x W A +1  930 96,88% 49,27%
24 Peroš - Starčević (8) 3 E K -1 50   50,00% 49,30%
25 Žilić - Jovančević (4) 3 S K = 140   65,63% 49,95%
26 Žilić - Jovančević (4) 3 N 10 +1 170   65,63% 50,55%
27 Žilić - Jovančević (4) 3 NT E 3 =  400 65,63% 51,11%
                110,40