Ponedjeljak
22.05.2023.

par: Peroš - Starčević
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
17 Cetina - Kauzlarić (7) 2 NT S 10 -2  100 59,75% 59,75%
18 Cetina - Kauzlarić (7) 4 W K +1  450 59,75% 59,75%
19 Cetina - Kauzlarić (7) 5 x S K -3  500 1,42% 40,31%
20 Cetina - Kauzlarić (7) 2 NT E Q +2  180 98,58% 54,88%
21 Mastrović - Kancijanić (11) 3 NT E 6 +2  460 1,42% 44,18%
22 Mastrović - Kancijanić (11) 2 NT S 4 +1 150   79,17% 50,01%
23 Mastrović - Kancijanić (11) 2 S 2 +1 140   69,42% 52,79%
24 Mastrović - Kancijanić (11) 4 N K = 130   98,58% 58,51%
25 Fućak - Juračić (13) 3 N 4 -1  50 50,00% 57,56%
26 Fućak - Juračić (13) 4 E Q =  620 83,33% 60,14%
27 Fućak - Juračić (13) 4 E Q -1 50   75,00% 61,49%
28 Fućak - Juračić (13) 1 NT S 6 +1 120   50,00% 60,53%
29 Jovančević - Žilić (4) 3 NT W 5 +1  630 30,58% 58,23%
30 Jovančević - Žilić (4) 3 NT S 10 = 400   40,25% 56,95%
31 Jovančević - Žilić (4) 5 S 2 +1 680   50,00% 56,48%
32 Jovančević - Žilić (4) 4 W Q =  620 1,42% 53,04%
1 Erceg - Žagar (5) 4 N 9 +2 480   79,17% 54,58%
2 Erceg - Žagar (5) 2 E 5 +2  170 1,42% 51,63%
3 Erceg - Žagar (5) 3 W A =  140 1,42% 48,98%
4 Erceg - Žagar (5) 3 W 2 +1  170 59,75% 49,52%
5 Gruić-Grmuša - Mihalović (12) 4 W Q +1  450 11,08% 47,69%
6 Gruić-Grmuša - Mihalović (12) 4 E 5 -2 200   98,58% 50,00%
7 Gruić-Grmuša - Mihalović (12) 2 W Q +1  140 40,25% 49,58%
8 Gruić-Grmuša - Mihalović (12) 4 x W 4 -3 500   79,17% 50,81%
9 Komnenović - Skitarelić (2) 3 N 10 -1  50 40,25% 50,39%
10 Komnenović - Skitarelić (2) 2 NT N 10 -1  100 30,58% 49,63%
11 Komnenović - Skitarelić (2) 3 NT E 3 +1  430 50,00% 49,64%
12 Komnenović - Skitarelić (2) 3 E 2 +1  130 3,33% 47,99%
                161,24