Ponedjeljak
22.05.2023.

par: Komnenović - Skitarelić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
21 Glad - Suljagić (9) 3 NT E 4 =  400 69,42% 69,42%
22 Glad - Suljagić (9) PASS N   0  69,42% 69,42%
23 Glad - Suljagić (9) 3 S 9 -1  100 79,17% 72,67%
24 Glad - Suljagić (9) 5 N K -1  50 79,17% 74,29%
29 Matković - Marušić (3) 3 NT E 5 +1  630 69,42% 73,32%
30 Matković - Marušić (3) 4 N K = 420   40,25% 67,81%
31 Matković - Marušić (3) 4 S 2 +2 680   50,00% 65,26%
32 Matković - Marušić (3) 3 NT W 5 =  600 50,00% 63,35%
5 bye (16) -   60,42% 63,03%
6 bye (16) -   60,42% 62,77%
7 bye (16) -   60,42% 62,55%
8 bye (16) -   60,42% 62,38%
13 Žorž - Andrijašević (14) 4 E 3 =  620 98,58% 65,16%
14 Žorž - Andrijašević (14) 4 N 10 = 420   11,08% 61,30%
15 Žorž - Andrijašević (14) 3 N 9 = 110   59,75% 61,19%
16 Žorž - Andrijašević (14) 4 S 6 = 130   79,17% 62,32%
25 Kopani - Butković M. (15) 2 E Q +2  170 100,00% 64,53%
26 Kopani - Butković M. (15) 4 E K +1  650 58,33% 64,19%
27 Kopani - Butković M. (15) 4 E Q =  130 83,33% 65,20%
28 Kopani - Butković M. (15) 2 W Q -2 100   75,00% 65,69%
1 Pozderac - Putić (1) 5 x S 8 = 650   1,42% 62,63%
2 Pozderac - Putić (1) 4 E J -2 100   11,08% 60,28%
3 Pozderac - Putić (1) 3 N A +1 170   30,58% 58,99%
4 Pozderac - Putić (1) 3 N 2 -2  200 59,75% 59,02%
9 Peroš - Starčević (10) 3 N 10 -1  50 59,75% 59,05%
10 Peroš - Starčević (10) 2 NT N 10 -1  100 69,42% 59,45%
11 Peroš - Starčević (10) 3 NT E 3 +1  430 50,00% 59,10%
12 Peroš - Starčević (10) 3 E 2 +1  130 96,67% 60,44%
                203,09