Ponedjeljak
22.05.2023.

par: Fućak - Juračić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
9 Kopani - Butković M. (15) 3 N 3 -1  50 59,75% 59,75%
10 Kopani - Butković M. (15) 2 NT N 2 -2  200 98,58% 79,17%
11 Kopani - Butković M. (15) 3 NT W 4 +3  490 79,17% 79,17%
12 Kopani - Butković M. (15) 2 N A -1  100 61,67% 74,79%
17 Pozderac - Putić (1) 3 E 8 -1 50   11,08% 62,05%
18 Pozderac - Putić (1) 3 NT W K +1  430 1,42% 51,94%
19 Pozderac - Putić (1) 4 S K = 420   11,08% 46,11%
20 Pozderac - Putić (1) 4 W 4 +1  650 50,00% 46,59%
25 Peroš - Starčević (10) 3 N 4 -1  50 50,00% 46,97%
26 Peroš - Starčević (10) 4 E Q =  620 16,67% 43,94%
27 Peroš - Starčević (10) 4 E Q -1 50   25,00% 42,22%
28 Peroš - Starčević (10) 1 NT S 6 +1 120   50,00% 42,87%
1 Glad - Suljagić (9) 4 N 2 +1 450   50,00% 43,42%
2 Glad - Suljagić (9) 2 E J =  110 40,25% 43,19%
3 Glad - Suljagić (9) 5 x N A = 650   1,42% 40,41%
4 Glad - Suljagić (9) 3 W 2 -1 100   20,83% 39,18%
13 bye (16) -   60,00% 40,41%
14 bye (16) -   60,00% 41,50%
15 bye (16) -   60,00% 42,47%
16 bye (16) -   60,00% 43,35%
21 Žorž - Andrijašević (14) 2 NT W 5 -2 100   1,42% 41,35%
22 Žorž - Andrijašević (14) PASS N   0  69,42% 42,62%
23 Žorž - Andrijašević (14) 3 S 9 +1 170   1,42% 40,83%
24 Žorž - Andrijašević (14) 3 E Q -1 50   59,75% 41,62%
29 Karnelutti - Vila (6) 3 NT E 4 =  600 40,25% 41,57%
30 Karnelutti - Vila (6) 4 N 10 +1 450   11,08% 40,39%
31 Karnelutti - Vila (6) 4 S 2 +2 680   50,00% 40,75%
32 Karnelutti - Vila (6) 3 NT W 5 =  600 50,00% 41,08%
                138,03