Ponedjeljak
22.05.2023.

par: Jovančević - Žilić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
5 Karnelutti - Vila (6) 1 NT E 5 +2  150 1,42% 1,42%
6 Karnelutti - Vila (6) 2 E J +1  140 59,75% 30,58%
7 Karnelutti - Vila (6) 2 W Q +1  140 59,75% 40,31%
8 Karnelutti - Vila (6) 4 N A = 420   69,42% 47,58%
13 Kopani - Butković M. (15) 4 E 6 -1 100   30,58% 44,18%
14 Kopani - Butković M. (15) 4 N 4 -1  50 50,00% 45,15%
15 Kopani - Butković M. (15) 3 NT N 9 -2  200 88,92% 51,40%
16 Kopani - Butković M. (15) 4 x S 10 = 510   20,83% 47,58%
21 Pozderac - Putić (1) 2 E 10 +1  140 40,25% 46,77%
22 Pozderac - Putić (1) 3 E 4 -2 200   1,42% 42,23%
23 Pozderac - Putić (1) 3 S 9 = 140   30,58% 41,17%
24 Pozderac - Putić (1) 2 E 4 +1  140 98,58% 45,96%
29 Peroš - Starčević (10) 3 NT W 5 +1  630 69,42% 47,76%
30 Peroš - Starčević (10) 3 NT S 10 = 400   59,75% 48,62%
31 Peroš - Starčević (10) 5 S 2 +1 680   50,00% 48,71%
32 Peroš - Starčević (10) 4 W Q =  620 98,58% 51,83%
9 Matković - Marušić (3) 3 x E 8 -1 200   1,42% 48,86%
10 Matković - Marušić (3) 2 S 3 = 110   30,58% 47,85%
11 Matković - Marušić (3) 6 W J =  920 98,58% 50,52%
12 Matković - Marušić (3)   N   -   40,00% 49,99%
17 bye (16) -   60,00% 50,47%
18 bye (16) -   60,00% 50,90%
19 bye (16) -   60,00% 51,30%
20 bye (16) -   60,00% 51,66%
25 Žorž - Andrijašević (14) 2 E Q +1  140 83,33% 52,93%
26 Žorž - Andrijašević (14) 4 E K +2  680 100,00% 54,74%
27 Žorž - Andrijašević (14) 3 E Q +1  130 83,33% 55,80%
28 Žorž - Andrijašević (14) 2 W 5 -2 100   75,00% 56,48%
                189,78