Ponedjeljak
22.05.2023.

par: Žorž - Andrijašević
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Kvajo - Butković V. (8) 4 W 9 -4 200   20,83% 20,83%
2 Kvajo - Butković V. (8) 2 E 2 +1  140 30,58% 25,71%
3 Kvajo - Butković V. (8) 4 E K =  130 20,83% 24,08%
4 Kvajo - Butković V. (8) 4 W 6 +1  650 1,42% 18,42%
5 Erceg - Žagar (5) 2 W 2 +3  200 69,42% 28,62%
6 Erceg - Žagar (5) 2 E 5 +1  140 40,25% 30,56%
7 Erceg - Žagar (5) 4 W 4 -1 100   98,58% 40,27%
8 Erceg - Žagar (5) 4 N A = 420   30,58% 39,06%
9 Gruić-Grmuša - Mihalović (12) 4 N 10 -2  100 1,42% 34,88%
10 Gruić-Grmuša - Mihalović (12) 3 NT N 4 -1  100 30,58% 34,45%
11 Gruić-Grmuša - Mihalović (12) 3 NT E 7 +1  430 50,00% 35,86%
12 Gruić-Grmuša - Mihalović (12) 4 W 7 -1 50   85,00% 39,96%
13 Komnenović - Skitarelić (2) 4 E 3 =  620 1,42% 36,99%
14 Komnenović - Skitarelić (2) 4 N 10 = 420   88,92% 40,70%
15 Komnenović - Skitarelić (2) 3 N 9 = 110   40,25% 40,67%
16 Komnenović - Skitarelić (2) 4 S 6 = 130   20,83% 39,43%
17 Mastrović - Kancijanić (11) 3 E 8 -1 50   88,92% 42,34%
18 Mastrović - Kancijanić (11) 3 NT W J +2  460 20,83% 41,15%
19 Mastrović - Kancijanić (11) 4 N Q -1  50 59,75% 42,13%
20 Mastrović - Kancijanić (11) 4 W 4 +2  680 11,08% 40,58%
21 Fućak - Juračić (13) 2 NT W 5 -2 100   98,58% 43,34%
22 Fućak - Juračić (13) PASS N   0  30,58% 42,76%
23 Fućak - Juračić (13) 3 S 9 +1 170   98,58% 45,18%
24 Fućak - Juračić (13) 3 E Q -1 50   40,25% 44,98%
25 Jovančević - Žilić (4) 2 E Q +1  140 16,67% 43,85%
26 Jovančević - Žilić (4) 4 E K +2  680 0,00% 42,16%
27 Jovančević - Žilić (4) 3 E Q +1  130 16,67% 41,22%
28 Jovančević - Žilić (4) 2 W 5 -2 100   25,00% 40,64%
                136,54