Ponedjeljak
15.05.2023.

par: Kvajo - Mihalović
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
3 Glad - Suljagić (12) 5 E A -1 100   66,67% 66,67%
4 Glad - Suljagić (12) 3 NT W K +2  660 50,00% 58,33%
9 Erceg - Žagar (8) 2 W 9 -1 100   100,00% 72,22%
10 Erceg - Žagar (8) 4 W 6 +1  650 33,33% 62,50%
5 Doričić - Butković V. (11) 4 W 6 -1 50   0,00% 50,00%
6 Doričić - Butković V. (11) 4 x S 3 -3  500 100,00% 58,33%
19 Žilić - Jovančević (3) 4 S A -1  50 66,67% 59,52%
20 Žilić - Jovančević (3) 4 S K +1 650   50,00% 58,33%
13 Fabijanić - Glavić (1) 3 NT N 6 +1 630   0,00% 51,85%
14 Fabijanić - Glavić (1) 4 E A -2 100   16,67% 48,33%
21 Butković M. - Rex (13) 6 E A +1  1010 66,67% 50,00%
22 Butković M. - Rex (13) 2 E Q +2  170 50,00% 50,00%
17 Matković - Marušić (2) 3 NT N 4 = 400   50,00% 50,00%
18 Matković - Marušić (2) 3 NT N 9 -2  200 0,00% 46,43%
15 Hyrat - Baričević (14) 2 W 6 -2 100   100,00% 50,00%
16 Hyrat - Baričević (14) 4 N 2 +2 480   83,33% 52,08%
25 Komnenović - Karnelutti (10) 2 W 4 =  90 33,33% 50,98%
26 Komnenović - Karnelutti (10) 4 W K +2  680 100,00% 53,70%
1 Serdinšek - Kauzlarić (9) 3 E 2 =  140 66,67% 54,39%
2 Serdinšek - Kauzlarić (9) 4 W 8 -2 100   83,33% 55,83%
23 Peroš - Starčević (4) 2 S A = 110   16,67% 53,97%
24 Peroš - Starčević (4) 4 x W 4 -1 100   33,33% 53,03%
7 Vila - Skitarelić (7) 2 NT N Q +2 180   50,00% 52,90%
8 Vila - Skitarelić (7) 3 N A -1  50 50,00% 52,78%
11 Žorž - Andrijašević (6) PASS N   0  50,00% 52,67%
12 Žorž - Andrijašević (6) 2 N K = 110   75,00% 53,53%
                167,00