Ponedjeljak
15.05.2023.

par: Doričić - Butković V.
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
11 Matković - Marušić (2) 3 S 2 -1  50 83,33% 83,33%
12 Matković - Marušić (2) 3 N 4 -1  100 66,67% 75,00%
7 Peroš - Starčević (4) 2 NT N Q +2 180   50,00% 66,67%
8 Peroš - Starčević (4) 3 E A =  140 8,33% 52,08%
5 Kvajo - Mihalović (5) 4 W 6 -1 50   100,00% 61,67%
6 Kvajo - Mihalović (5) 4 x S 3 -3  500 0,00% 51,39%
15 Butković M. - Rex (13) 1 NT E A =  90 50,00% 51,19%
16 Butković M. - Rex (13) 4 N A = 420   58,33% 52,08%
17 Žorž - Andrijašević (6) 3 NT S 6 -1  50 16,67% 48,15%
18 Žorž - Andrijašević (6) 1 NT S 3 +1 120   83,33% 51,67%
13 Hyrat - Baričević (14) 3 N 6 +1 130   83,33% 54,55%
14 Hyrat - Baričević (14) 3 E 7 -4 200   0,00% 50,00%
23 Serdinšek - Kauzlarić (9) 4 W Q -2 200   100,00% 53,85%
24 Serdinšek - Kauzlarić (9) 3 x W 3 =  530 0,00% 50,00%
1 Žilić - Jovančević (3) 1 E Q +3  170 25,00% 48,33%
2 Žilić - Jovančević (3) 2 W 8 =  110 33,33% 47,40%
19 Fabijanić - Glavić (1) 4 S 10 -1  50 33,33% 46,57%
20 Fabijanić - Glavić (1) 4 x E 9 =  790 0,00% 43,98%
25 Erceg - Žagar (8) 3 N Q -2  100 66,67% 45,18%
26 Erceg - Žagar (8) 1 NT E 10 +3  180 66,67% 46,25%
21 Glad - Suljagić (12) 6 W 2 =  980 16,67% 44,84%
22 Glad - Suljagić (12) 3 E Q +1  170 50,00% 45,08%
9 Komnenović - Karnelutti (10) 4 N 3 = 130   41,67% 44,93%
10 Komnenović - Karnelutti (10) 4 W 3 +1  650 33,33% 44,44%
3 Vila - Skitarelić (7) 5 E A -1 100   33,33% 44,00%
4 Vila - Skitarelić (7) 5 W K +1  620 33,33% 43,59%
                136,00