Ponedjeljak
08.05.2023.

par: Doričić - Butković V.
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Kvajo - Petrović (11) 3 NT N 6 +3 490   41,67% 41,67%
2 Kvajo - Petrović (11) 4 S 6 +1 650   25,00% 33,33%
3 Kvajo - Petrović (11) 3 NT S 6 = 400   41,67% 36,11%
4 Kvajo - Petrović (11)   N   -   60,00% 42,08%
9 Karnelutti - Komnenović (2) 4 N K -1  50 33,33% 40,33%
10 Karnelutti - Komnenović (2) 1 NT W 2 -1 100   0,00% 33,61%
11 Karnelutti - Komnenović (2) 4 S 8 = 420   16,67% 31,19%
12 Karnelutti - Komnenović (2) 3 NT E 8 +1  430 75,00% 36,67%
17 Kancijanić - Mastrović (5) 3 S 6 +1 170   75,00% 40,93%
18 Kancijanić - Mastrović (5) 1 NT E 4 +1  120 16,67% 38,50%
19 Kancijanić - Mastrović (5) 4 S 2 = 420   8,33% 35,76%
20 Kancijanić - Mastrović (5) 3 N 3 -3  300 75,00% 39,03%
25 Erceg - Žagar (7) 3 NT E 4 +1  630 66,67% 41,15%
26 Erceg - Žagar (7) 2 E K +2  170 8,33% 38,81%
27 Erceg - Žagar (7) 3 NT W K -1 50   58,33% 40,11%
28 Erceg - Žagar (7) 4 E 6 =  420 50,00% 40,73%
5 Rex - Butković M. (8) 6 W 8 -1 50   25,00% 39,80%
6 Rex - Butković M. (8) 4 N 5 +2 480   25,00% 38,98%
7 Rex - Butković M. (8) 3 N 6 +1 170   8,33% 37,37%
8 Rex - Butković M. (8) 2 W J =  90 26,67% 36,83%
13 Katnić A. - Grbić (16) 2 E 3 +1  140 58,33% 37,86%
14 Katnić A. - Grbić (16) 2 W 6 -1 50   83,33% 39,92%
15 Katnić A. - Grbić (16) 3 E 6 =  110 50,00% 40,36%
16 Katnić A. - Grbić (16) 3 NT W 4 =  600 25,00% 39,72%
21 Žorž - Andrijašević (13) 3 NT W K +1  430 50,00% 40,13%
22 Žorž - Andrijašević (13) 4 N 5 +1 450   25,00% 39,55%
23 Žorž - Andrijašević (13) 4 W 4 =  620 58,33% 40,25%
24 Žorž - Andrijašević (13) 4 E K -1 50   8,33% 39,11%
                131,40