Ponedjeljak
08.05.2023.

par: Katnić A. - Grbić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
25 Vila - Skitarelić (1) 3 NT E 7 =  600 75,00% 75,00%
26 Vila - Skitarelić (1) 2 E 6 +4  230 0,00% 37,50%
27 Vila - Skitarelić (1) 4 W 8 -1 50   41,67% 38,89%
28 Vila - Skitarelić (1) 4 E 6 +2  480 1,42% 29,52%
29 Glad - Suljagić (6) 1 NT N 7 +3 180   16,67% 26,95%
30 Glad - Suljagić (6) 4 E 4 +3  510 0,00% 22,46%
31 Glad - Suljagić (6) 4 W 10 =  420 0,00% 19,25%
32 Glad - Suljagić (6) 2 N J +2 170   41,67% 22,05%
1 Glavić - Jovančević (12) 3 NT N 6 +3 490   58,33% 26,08%
2 Glavić - Jovančević (12) 3 NT N 7 +1 630   33,33% 26,81%
3 Glavić - Jovančević (12) 3 NT S 9 -2  100 0,00% 24,37%
4 Glavić - Jovančević (12) 4 W A +1  650 50,00% 26,51%
5 Juračić - Fućak (14) 3 NT W 8 +1  430 50,00% 28,31%
6 Juračić - Fućak (14) 4 S 8 = 420   0,00% 26,29%
7 Juračić - Fućak (14) 2 N 6 = 110   66,67% 28,98%
8 Juračić - Fućak (14)   N   -   50,00% 30,30%
9 Baričević - Gadanac (9) 2 N K +1 110   91,67% 33,91%
10 Baričević - Gadanac (9) 2 N 10 -3  300 16,67% 32,95%
11 Baričević - Gadanac (9) 1 N 7 +3 170   50,00% 33,85%
12 Baričević - Gadanac (9) 3 NT E 2 +1  430 25,00% 33,40%
13 Doričić - Butković V. (15) 2 E 3 +1  140 41,67% 33,80%
14 Doričić - Butković V. (15) 2 W 6 -1 50   16,67% 33,02%
15 Doričić - Butković V. (15) 3 E 6 =  110 50,00% 33,76%
16 Doričić - Butković V. (15) 3 NT W 4 =  600 75,00% 35,48%
17 Gruić-Grmuša - Škreblin (10) 3 E 4 -1 50   0,00% 34,06%
18 Gruić-Grmuša - Škreblin (10) 3 NT W 5 +2  460 0,00% 32,75%
19 Gruić-Grmuša - Škreblin (10) 2 E A +2  170 0,00% 31,53%
20 Gruić-Grmuša - Škreblin (10) 3 W 2 =  140 50,00% 32,19%
                108,17