Ponedjeljak
08.05.2023.

par: Karnelutti - Komnenović
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
5 Baričević - Gadanac (9) 4 W 8 +2  480 16,67% 16,67%
6 Baričević - Gadanac (9) 5 S 9 +1 480   75,00% 45,83%
7 Baričević - Gadanac (9) 2 S A -1  100 25,00% 38,89%
8 Baričević - Gadanac (9) 4 E 7 =  420 3,33% 30,00%
9 Doričić - Butković V. (15) 4 N K -1  50 66,67% 37,33%
10 Doričić - Butković V. (15) 1 NT W 2 -1 100   100,00% 47,78%
11 Doričić - Butković V. (15) 4 S 8 = 420   83,33% 52,86%
12 Doričić - Butković V. (15) 3 NT E 8 +1  430 25,00% 49,38%
13 Gruić-Grmuša - Škreblin (10) 3 NT W 2 -1 100   66,67% 51,30%
14 Gruić-Grmuša - Škreblin (10) 3 NT N A +2 460   91,67% 55,33%
15 Gruić-Grmuša - Škreblin (10) 3 E A =  110 50,00% 54,85%
16 Gruić-Grmuša - Škreblin (10) 3 NT W 3 =  600 75,00% 56,53%
17 Vila - Skitarelić (1) 4 S A = 420   50,00% 56,03%
18 Vila - Skitarelić (1) 5 E 9 =  400 41,67% 55,00%
19 Vila - Skitarelić (1) 4 N 10 = 420   91,67% 57,44%
20 Vila - Skitarelić (1) 4 W A -1 100   66,67% 58,02%
21 Glavić - Jovančević (12) 3 NT W 4 -1 50   83,33% 59,51%
22 Glavić - Jovančević (12) 4 S 7 +1 450   75,00% 60,37%
23 Glavić - Jovančević (12) 4 W 4 =  620 41,67% 59,39%
24 Glavić - Jovančević (12) 2 E K +1  140 41,67% 58,50%
25 Juračić - Fućak (14) 3 NT E 7 -1 100   100,00% 60,48%
26 Juračić - Fućak (14) 2 E A +2  170 91,67% 61,89%
27 Juračić - Fućak (14) 3 NT W 2 -2 100   83,33% 62,83%
28 Juračić - Fućak (14) 3 NT E 5 +1  430 20,83% 61,08%
29 Peroš - Starčević (3) 4 S 10 = 620   66,67% 61,30%
30 Peroš - Starčević (3) 4 S A +2 170   16,67% 59,58%
31 Peroš - Starčević (3) 5 x E 2 -5 1100   100,00% 61,08%
32 Peroš - Starčević (3) 4 N A = 420   75,00% 61,58%
                206,90