Ponedjeljak
08.05.2023.

par: Peroš - Starčević
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
9 Kancijanić - Mastrović (5) 3 W 2 =  140 75,00% 75,00%
10 Kancijanić - Mastrović (5) 2 N 10 -4  400 100,00% 87,50%
11 Kancijanić - Mastrović (5) 4 S 3 = 420   16,67% 63,89%
12 Kancijanić - Mastrović (5) 1 NT E 4 +3  180 0,00% 47,92%
17 Erceg - Žagar (7) 4 S A +1 450   25,00% 43,33%
18 Erceg - Žagar (7) 5 W 3 =  400 58,33% 45,83%
19 Erceg - Žagar (7) 2 S A +3 200   41,67% 45,24%
20 Erceg - Žagar (7) 4 W J =  620 100,00% 52,08%
25 Cetina - Kauzlarić (4) 3 NT E 10 +1  630 66,67% 53,70%
26 Cetina - Kauzlarić (4) 3 NT S 9 -2  200 58,33% 54,17%
27 Cetina - Kauzlarić (4) 3 NT W 2 -5 250   0,00% 49,24%
28 Cetina - Kauzlarić (4) 2 E 6 +1  140 20,83% 46,88%
1 Rex - Butković M. (8) 3 NT N 6 +3 490   41,67% 46,47%
2 Rex - Butković M. (8) 4 S J = 620   91,67% 49,70%
3 Rex - Butković M. (8) 3 NT S 3 = 400   41,67% 49,17%
4 Rex - Butković M. (8) 4 E 5 +1  650 50,00% 49,22%
13 Žorž - Andrijašević (13) 3 NT W 2 =  600 100,00% 52,21%
14 Žorž - Andrijašević (13) 2 NT N 10 +3 210   33,33% 51,16%
15 Žorž - Andrijašević (13) 3 NT W 3 =  400 100,00% 53,73%
16 Žorž - Andrijašević (13) 4 W 5 +1  650 100,00% 56,04%
21 Kvajo - Petrović (11) 3 NT W K +2  460 66,67% 56,55%
22 Kvajo - Petrović (11) 4 S Q = 420   75,00% 57,39%
23 Kvajo - Petrović (11) 4 x W A =  790 100,00% 59,24%
24 Kvajo - Petrović (11) 2 E A +2  170 91,67% 60,59%
29 Karnelutti - Komnenović (2) 4 S 10 = 620   33,33% 59,50%
30 Karnelutti - Komnenović (2) 4 S A +2 170   83,33% 60,42%
31 Karnelutti - Komnenović (2) 5 x E 2 -5 1100   0,00% 58,18%
32 Karnelutti - Komnenović (2) 4 N A = 420   25,00% 56,99%
                191,50