Ponedjeljak
08.05.2023.

par: Baričević - Gadanac
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
5 Karnelutti - Komnenović (2) 4 W 8 +2  480 83,33% 83,33%
6 Karnelutti - Komnenović (2) 5 S 9 +1 480   25,00% 54,17%
7 Karnelutti - Komnenović (2) 2 S A -1  100 75,00% 61,11%
8 Karnelutti - Komnenović (2) 4 E 7 =  420 96,67% 70,00%
13 Kancijanić - Mastrović (5) 2 NT S A -2  200 83,33% 72,67%
14 Kancijanić - Mastrović (5) 3 NT N 4 +2 460   8,33% 61,94%
15 Kancijanić - Mastrović (5) 2 NT W Q +1  150 83,33% 65,00%
16 Kancijanić - Mastrović (5) 4 W 3 -1 100   0,00% 56,88%
21 Erceg - Žagar (7) 3 NT W A -2 100   0,00% 50,56%
22 Erceg - Žagar (7) 5 N 7 -1  50 100,00% 55,50%
23 Erceg - Žagar (7) 4 E 10 =  620 58,33% 55,76%
24 Erceg - Žagar (7) 1 NT W 6 -1 50   8,33% 51,81%
29 Cetina - Kauzlarić (4) 4 N 8 = 620   33,33% 50,38%
30 Cetina - Kauzlarić (4) 5 S A +1 420   16,67% 47,98%
31 Cetina - Kauzlarić (4) 4 S 7 +1 150   16,67% 45,89%
32 Cetina - Kauzlarić (4) 6 N A -2  100 91,67% 48,75%
9 Katnić A. - Grbić (16) 2 N K +1 110   8,33% 46,37%
10 Katnić A. - Grbić (16) 2 N 10 -3  300 83,33% 48,43%
11 Katnić A. - Grbić (16) 1 N 7 +3 170   50,00% 48,51%
12 Katnić A. - Grbić (16) 3 NT E 2 +1  430 75,00% 49,83%
17 Žorž - Andrijašević (13) 4 S A +1 450   25,00% 48,65%
18 Žorž - Andrijašević (13) 3 E 9 +2  150 33,33% 47,95%
19 Žorž - Andrijašević (13) 2 W 9 =  110 83,33% 49,49%
20 Žorž - Andrijašević (13) 2 N 7 = 110   16,67% 48,13%
25 Kvajo - Petrović (11) 3 NT W 3 +1  630 66,67% 48,87%
26 Kvajo - Petrović (11) 2 E A +3  200 58,33% 49,23%
27 Kvajo - Petrović (11) 3 NT W 8 -1 50   58,33% 49,57%
28 Kvajo - Petrović (11)   N   -   60,00% 49,94%
                167,80