Ponedjeljak
08.05.2023.

par: Kvajo - Petrović
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Doričić - Butković V. (15) 3 NT N 6 +3 490   58,33% 58,33%
2 Doričić - Butković V. (15) 4 S 6 +1 650   75,00% 66,67%
3 Doričić - Butković V. (15) 3 NT S 6 = 400   58,33% 63,89%
4 Doričić - Butković V. (15)   N   -   40,00% 57,92%
5 Gruić-Grmuša - Škreblin (10) 6 NT W 8 -1 50   75,00% 61,33%
6 Gruić-Grmuša - Škreblin (10) 4 S 6 +1 450   25,00% 55,28%
7 Gruić-Grmuša - Škreblin (10) 3 N 6 +1 170   91,67% 60,48%
8 Gruić-Grmuša - Škreblin (10)   N   -   40,00% 57,92%
9 Vila - Skitarelić (1) 3 N K = 110   91,67% 61,67%
10 Vila - Skitarelić (1) 1 NT W 2 +1  120 41,67% 59,67%
11 Vila - Skitarelić (1) 2 N 6 = 110   8,33% 55,00%
12 Vila - Skitarelić (1) 3 NT W 8 +1  430 25,00% 52,50%
13 Glad - Suljagić (6) 4 E A -2 200   91,67% 55,51%
14 Glad - Suljagić (6) 2 NT N 5 = 120   33,33% 53,93%
15 Glad - Suljagić (6) PASS N   0  91,67% 56,44%
16 Glad - Suljagić (6) 4 E 2 =  620 41,67% 55,52%
17 Juračić - Fućak (14) 3 S 9 +1 170   25,00% 53,73%
18 Juračić - Fućak (14) 3 NT E 4 -1 50   100,00% 56,30%
19 Juračić - Fućak (14) 2 N 10 +2 170   33,33% 55,09%
20 Juračić - Fućak (14) 3 N 2 = 140   100,00% 57,33%
21 Peroš - Starčević (3) 3 NT W K +2  460 33,33% 56,19%
22 Peroš - Starčević (3) 4 S Q = 420   25,00% 54,77%
23 Peroš - Starčević (3) 4 x W A =  790 0,00% 52,39%
24 Peroš - Starčević (3) 2 E A +2  170 8,33% 50,56%
25 Baričević - Gadanac (9) 3 NT W 3 +1  630 33,33% 49,87%
26 Baričević - Gadanac (9) 2 E A +3  200 41,67% 49,55%
27 Baričević - Gadanac (9) 3 NT W 8 -1 50   41,67% 49,26%
28 Baričević - Gadanac (9)   N   -   40,00% 48,93%
                164,40