Ponedjeljak
24.04.2023.

par: Kancijanić - Mastrović
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
5 Jovančević - Žilić (9) 3 S 4 -1  100 30,58% 30,58%
6 Jovančević - Žilić (9) 1 NT N Q +1 120   30,58% 30,58%
3 Matković - Marušić (5) 3 NT N 9 +1 430   40,25% 33,81%
4 Matković - Marušić (5) 3 NT W 2 -3 300   98,58% 50,00%
13 Glad - Suljagić (4) 3 NT E 3 -2 200   11,08% 42,22%
14 Glad - Suljagić (4) 4 S K +2 480   59,75% 45,14%
15 Putić - Pozderac (3) 6 W J =  980 1,42% 38,89%
16 Putić - Pozderac (3) 5 NT N 4 -1  50 1,42% 34,21%
11 Butković M. - Rex (2) 4 W K -1 50   20,83% 32,72%
12 Butković M. - Rex (2) 3 S Q +1 130   40,25% 33,47%
21 Kvajo - Mihalović (6) 3 NT E K -2 100   79,17% 37,63%
22 Kvajo - Mihalović (6) 3 NT E 4 +2  660 11,08% 35,42%
25 Lipozenčić - Lovenjak (12) 3 S A = 110   79,17% 38,78%
26 Lipozenčić - Lovenjak (12) PASS N   0  20,83% 37,50%
17 Žorž - Andrijašević (11) 4 S 9 +2 480   69,42% 39,63%
18 Žorž - Andrijašević (11) 2 E 2 =  90 98,58% 43,31%
23 bye (14) -   60,00% 44,29%
24 bye (14) -   60,00% 45,17%
19 Kopani - Serdinšek (13) 1 S 2 -2  100 40,25% 44,91%
20 Kopani - Serdinšek (13) 3 NT E 2 =  600 79,17% 46,62%
7 Kauzlarić - Cetina (8) 4 E Q -1 100   1,42% 44,47%
8 Kauzlarić - Cetina (8) 4 x E 2 -3 500   1,42% 42,51%
1 Vila - Starčević (1) 4 S 5 = 420   30,58% 41,99%
2 Vila - Starčević (1) 1 NT N 4 +1 120   50,00% 42,33%
9 Doričić - Butković V. (7) 3 S 6 -2  100 69,42% 43,41%
10 Doričić - Butković V. (7) 4 E J =  620 40,25% 43,29%
                135,06