Ponedjeljak
24.04.2023.

par: Butković M. - Rex
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
9 Vila - Starčević (1) 2 W 8 -2 200   79,17% 79,17%
10 Vila - Starčević (1) 3 NT W 2 -1 100   98,58% 88,88%
5 Doričić - Butković V. (7) 2 S 8 = 110   20,83% 66,19%
6 Doričić - Butković V. (7) 1 NT N 7 +3 180   20,83% 54,85%
15 Žorž - Andrijašević (11) 4 W 4 +2  480 50,00% 53,88%
16 Žorž - Andrijašević (11) 3 NT N 6 +3 490   98,58% 61,33%
19 Kvajo - Mihalović (6) 3 NT E A -1 100   98,58% 66,65%
20 Kvajo - Mihalović (6) 4 E 2 =  620 1,42% 58,50%
11 Kancijanić - Mastrović (10) 4 W K -1 50   79,17% 60,80%
12 Kancijanić - Mastrović (10) 3 S Q +1 130   59,75% 60,69%
17 bye (14) -   62,58% 60,86%
18 bye (14) -   62,58% 61,01%
13 Matković - Marušić (5) 1 E 8 =  70 79,17% 62,40%
14 Matković - Marušić (5) 4 S K +2 480   59,75% 62,21%
1 Putić - Pozderac (3) 6 N 6 -2  100 98,58% 64,64%
2 Putić - Pozderac (3) 3 N 2 +1 130   20,83% 61,90%
21 Kopani - Serdinšek (13) 2 W J =  90 69,42% 62,34%
22 Kopani - Serdinšek (13) 3 NT E 2 +2  660 88,92% 63,82%
3 Kauzlarić - Cetina (8) 6 NT S 2 -1  50 79,17% 64,63%
4 Kauzlarić - Cetina (8) 3 NT W 10 -1 100   50,00% 63,90%
25 Glad - Suljagić (4) 4 E 10 -2 200   98,58% 65,55%
26 Glad - Suljagić (4) 3 NT S 2 +1 630   79,17% 66,17%
23 Jovančević - Žilić (9) 3 W 7 -1 100   59,75% 65,89%
24 Jovančević - Žilić (9) 2 E A +1  140 30,58% 64,42%
7 Lipozenčić - Lovenjak (12) 2 NT W 6 =  120 40,25% 63,45%
8 Lipozenčić - Lovenjak (12) 2 E 5 -1 50   40,25% 62,56%
                195,18