Ponedjeljak
24.04.2023.

par: Doričić - Butković V.
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
13 Žorž - Andrijašević (11) 1 NT E 8 -1 100   50,00% 50,00%
14 Žorž - Andrijašević (11) 4 N A +2 480   40,25% 45,13%
5 Butković M. - Rex (2) 2 S 8 = 110   79,17% 56,47%
6 Butković M. - Rex (2) 1 NT N 7 +3 180   79,17% 62,15%
11 bye (14) -   60,00% 61,72%
12 bye (14) -   60,00% 61,43%
7 Jovančević - Žilić (9) 3 E 4 +1  170 88,92% 65,36%
8 Jovančević - Žilić (9) 2 E 10 =  110 88,92% 68,30%
21 Vila - Starčević (1) 2 S 6 = 110   1,42% 60,87%
22 Vila - Starčević (1) 3 NT E 2 =  600 30,58% 57,84%
15 Matković - Marušić (5) 6 W 4 -2 100   1,42% 52,71%
16 Matković - Marušić (5) 3 NT N 6 +2 460   50,00% 52,49%
23 Putić - Pozderac (3) 4 S A = 620   20,83% 50,05%
24 Putić - Pozderac (3) 3 E A -1 50   30,58% 48,66%
19 Lipozenčić - Lovenjak (12) 1 S 8 -3  150 40,25% 48,10%
20 Lipozenčić - Lovenjak (12) 4 E 7 -1 100   79,17% 50,04%
17 Glad - Suljagić (4) 5 S 7 = 450   20,83% 48,32%
18 Glad - Suljagić (4) 3 W 3 =  140 40,25% 47,88%
1 Kvajo - Mihalović (6) 4 S K -1  50 79,17% 49,52%
2 Kvajo - Mihalović (6) 1 NT N 2 +1 120   50,00% 49,55%
3 Kopani - Serdinšek (13) 3 NT S 7 +3 490   98,58% 51,88%
4 Kopani - Serdinšek (13) 3 NT W 7 -2 200   79,17% 53,12%
25 Kauzlarić - Cetina (8) 4 x E J =  790 88,92% 54,68%
26 Kauzlarić - Cetina (8) 3 NT S 2 = 600   50,00% 54,48%
9 Kancijanić - Mastrović (10) 3 S 6 -2  100 30,58% 53,53%
10 Kancijanić - Mastrović (10) 4 E J =  620 59,75% 53,77%
                167,75