Ponedjeljak
24.04.2023.

par: Kvajo - Mihalović
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
3 Lipozenčić - Lovenjak (12) 3 NT N 4 +2 460   69,42% 69,42%
4 Lipozenčić - Lovenjak (12) 1 NT W 10 =  90 20,83% 45,13%
9 bye (14) -   60,00% 50,08%
10 bye (14) -   60,00% 52,56%
5 Putić - Pozderac (3) 3 E K +2  200 98,58% 61,77%
6 Putić - Pozderac (3) 1 NT N Q +2 150   40,25% 58,18%
19 Butković M. - Rex (2) 3 NT E A -1 100   1,42% 50,07%
20 Butković M. - Rex (2) 4 E 2 =  620 98,58% 56,14%
13 Kauzlarić - Cetina (8) 1 NT E 9 =  90 98,58% 60,85%
14 Kauzlarić - Cetina (8) 4 S K +2 480   59,75% 60,74%
21 Kancijanić - Mastrović (10) 3 NT E K -2 100   20,83% 57,11%
22 Kancijanić - Mastrović (10) 3 NT E 4 +2  660 88,92% 59,76%
17 Kopani - Serdinšek (13) 4 S 6 +2 480   69,42% 60,51%
18 Kopani - Serdinšek (13) 3 W 3 =  140 40,25% 59,06%
15 Vila - Starčević (1) 4 W 4 +2  480 50,00% 58,46%
16 Vila - Starčević (1) 3 NT N 7 +2 460   50,00% 57,93%
25 Matković - Marušić (5) 4 E A -1 100   50,00% 57,46%
26 Matković - Marušić (5) 3 NT S 2 -1  100 98,58% 59,75%
1 Doričić - Butković V. (7) 4 S K -1  50 20,83% 57,70%
2 Doričić - Butković V. (7) 1 NT N 2 +1 120   50,00% 57,31%
23 Žorž - Andrijašević (11) 1 NT N 2 = 90   59,75% 57,43%
24 Žorž - Andrijašević (11) 3 E A =  140 69,42% 57,97%
7 Glad - Suljagić (4) 2 W K +2  130 40,25% 57,20%
8 Glad - Suljagić (4) 2 E Q =  110 11,08% 55,28%
11 Jovančević - Žilić (9) 4 W K =  420 1,42% 53,13%
12 Jovančević - Žilić (9) 2 NT S 4 +1 150   88,92% 54,50%
                170,05