Ponedjeljak
24.04.2023.

par: Žorž - Andrijašević
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
13 Doričić - Butković V. (7) 1 NT E 8 -1 100   50,00% 50,00%
14 Doričić - Butković V. (7) 4 N A +2 480   59,75% 54,88%
7 Putić - Pozderac (3) 2 E 4 =  110 20,83% 43,53%
8 Putić - Pozderac (3) 3 E Q -2 100   20,83% 37,85%
15 Butković M. - Rex (2) 4 W 4 +2  480 50,00% 40,28%
16 Butković M. - Rex (2) 3 NT N 6 +3 490   1,42% 33,81%
11 Matković - Marušić (5) 3 W K =  140 50,00% 36,12%
12 Matković - Marušić (5) 2 S 4 +1 110   20,83% 34,21%
9 Kopani - Serdinšek (13) 2 W 3 -1 100   59,75% 37,05%
10 Kopani - Serdinšek (13) 3 NT W 8 =  600 79,17% 41,26%
19 Jovančević - Žilić (9) 1 S 2 -1  50 20,83% 39,40%
20 Jovančević - Žilić (9) 2 NT W 10 =  120 40,25% 39,47%
21 Kauzlarić - Cetina (8) 3 E K -1 50   59,75% 41,03%
22 Kauzlarić - Cetina (8) 3 NT E 2 +1  630 40,25% 40,98%
17 Kancijanić - Mastrović (10) 4 S 9 +2 480   30,58% 40,28%
18 Kancijanić - Mastrović (10) 2 E 2 =  90 1,42% 37,85%
1 Lipozenčić - Lovenjak (12) 4 S 6 = 420   69,42% 39,71%
2 Lipozenčić - Lovenjak (12) 2 S J +1 110   20,83% 38,66%
5 Glad - Suljagić (4) PASS N   0  59,75% 39,77%
6 Glad - Suljagić (4) 1 NT S 2 = 90   1,42% 37,85%
23 Kvajo - Mihalović (6) 1 NT N 2 = 90   40,25% 37,97%
24 Kvajo - Mihalović (6) 3 E A =  140 30,58% 37,63%
3 bye (14) -   60,00% 38,61%
4 bye (14) -   60,00% 39,50%
25 Vila - Starčević (1) 4 x E A =  790 88,92% 41,47%
26 Vila - Starčević (1) 3 NT S 2 = 600   50,00% 41,80%
                130,42