Ponedjeljak
24.04.2023.

par: Jovančević - Žilić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
5 Kancijanić - Mastrović (10) 3 S 4 -1  100 69,42% 69,42%
6 Kancijanić - Mastrović (10) 1 NT N Q +1 120   69,42% 69,42%
13 Lipozenčić - Lovenjak (12) 1 E K -1 100   50,00% 62,94%
14 Lipozenčić - Lovenjak (12) 4 N 10 +3 510   1,42% 47,56%
9 Kauzlarić - Cetina (8) 3 S 6 -2  100 30,58% 44,17%
10 Kauzlarić - Cetina (8) 3 NT W 7 +1  630 40,25% 43,51%
7 Doričić - Butković V. (7) 3 E 4 +1  170 11,08% 38,88%
8 Doričić - Butković V. (7) 2 E 10 =  110 11,08% 35,41%
17 Putić - Pozderac (3) 4 S 7 +2 480   30,58% 34,87%
18 Putić - Pozderac (3) 3 W A =  140 59,75% 37,36%
19 Žorž - Andrijašević (11) 1 S 2 -1  50 79,17% 41,16%
20 Žorž - Andrijašević (11) 2 NT W 10 =  120 59,75% 42,71%
15 Glad - Suljagić (4) 4 W J +2  480 50,00% 43,27%
16 Glad - Suljagić (4) 3 NT N 7 +2 460   50,00% 43,75%
25 Kopani - Serdinšek (13) 3 W 5 -1 100   50,00% 44,17%
26 Kopani - Serdinšek (13) 3 NT S 2 +2 660   98,58% 47,57%
3 Vila - Starčević (1) 6 NT S 3 -3  150 1,42% 44,85%
4 Vila - Starčević (1) 1 NT W 10 +1  120 1,42% 42,44%
21 Matković - Marušić (5) 2 W J =  90 30,58% 41,82%
22 Matković - Marušić (5) 3 NT E 2 -2 200   98,58% 44,65%
1 bye (14) -   60,00% 45,38%
2 bye (14) -   60,00% 46,05%
23 Butković M. - Rex (2) 3 W 7 -1 100   40,25% 45,80%
24 Butković M. - Rex (2) 2 E A +1  140 69,42% 46,78%
11 Kvajo - Mihalović (6) 4 W K =  420 98,58% 48,85%
12 Kvajo - Mihalović (6) 2 NT S 4 +1 150   11,08% 47,40%
                147,89