Ponedjeljak
03.04.2023.

par: Žorž - Andrijašević
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
4 Putić - Pozderac (1) 3 NT S 5 = 600   40,00% 40,00%
5 Putić - Pozderac (1) 3 W A =  140 60,00% 50,00%
6 Putić - Pozderac (1) 3 NT W 7 -1 100   0,00% 33,33%
25 Mastrović - Kancijanić (9) 3 E 6 =  110 10,00% 27,50%
26 Mastrović - Kancijanić (9) 4 S 2 -1  100 50,00% 32,00%
27 Mastrović - Kancijanić (9) 3 S K = 140   20,00% 30,00%
10 Matković - Marušić (4) 4 E K +2  680 10,00% 27,14%
11 Matković - Marušić (4) 4 W K =  420 0,00% 23,75%
12 Matković - Marušić (4) 3 N Q -2  200 40,00% 25,56%
22 Karnelutti - Komnenović (8) 2 E Q =  110 10,00% 24,00%
23 Karnelutti - Komnenović (8) 2 NT S 3 -1  100 20,00% 23,64%
24 Karnelutti - Komnenović (8) 3 N K +1 170   0,00% 21,67%
7 Kvajo - Kesić (7) 1 NT W 2 -2 200   100,00% 27,69%
8 Kvajo - Kesić (7) 3 S J -1  50 20,00% 27,14%
9 Kvajo - Kesić (7) 5 x E A -3 800   100,00% 32,00%
16 Butković M. - Rex (5) 5 S 8 +1 420   70,00% 34,38%
17 Butković M. - Rex (5) 2 S 5 +1 110   30,00% 34,12%
18 Butković M. - Rex (5) 3 S K -1  100 0,00% 32,22%
19 Doričić - Butković V. (10) 3 S 10 = 110   80,00% 34,74%
20 Doričić - Butković V. (10) 4 S A = 620   70,00% 36,50%
21 Doričić - Butković V. (10) 4 W J =  420 80,00% 38,57%
1 Peroš - Starčević (11) 4 S 2 = 420   40,00% 38,64%
2 Peroš - Starčević (11) 2 E A +1  110 70,00% 40,00%
3 Peroš - Starčević (11) 2 N 10 = 110   80,00% 41,67%
13 Frančić - Mihalović (2) 6 NT N 5 = 1440   50,00% 42,00%
14 Frančić - Mihalović (2) 3 E 6 -3 150   0,00% 40,38%
15 Frančić - Mihalović (2) 3 NT W 2 +1  430 60,00% 41,11%
                111,00