Ponedjeljak
03.04.2023.

par: Mastrović - Kancijanić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
13 Karnelutti - Komnenović (8) 6 NT N 6 -1  100 100,00% 100,00%
14 Karnelutti - Komnenović (8) 4 x N J -2  300 60,00% 80,00%
15 Karnelutti - Komnenović (8) 3 NT W 2 =  400 0,00% 53,33%
25 Žorž - Andrijašević (12) 3 E 6 =  110 90,00% 62,50%
26 Žorž - Andrijašević (12) 4 S 2 -1  100 50,00% 60,00%
27 Žorž - Andrijašević (12) 3 S K = 140   80,00% 63,33%
7 Erceg - Žagar (6) 2 N J +2 170   30,00% 58,57%
8 Erceg - Žagar (6) 3 W A -2 100   20,00% 53,75%
9 Erceg - Žagar (6) 2 S A +3 200   80,00% 56,67%
10 Putić - Pozderac (1) 4 E K +1  650 60,00% 57,00%
11 Putić - Pozderac (1) 4 E 8 -1 50   60,00% 57,27%
12 Putić - Pozderac (1) 3 NT N Q -2  200 40,00% 55,83%
19 Peroš - Starčević (11) 2 NT S 10 -1  50 50,00% 55,38%
20 Peroš - Starčević (11) 4 S A -1  100 20,00% 52,86%
21 Peroš - Starčević (11) 4 W J =  420 80,00% 54,67%
4 Frančić - Mihalović (2) 3 NT S 5 = 600   40,00% 53,75%
5 Frančić - Mihalović (2) 2 W A +1  140 60,00% 54,12%
6 Frančić - Mihalović (2) 1 NT S Q -1  50 20,00% 52,22%
22 Vila - Skitarelić (3) 1 NT W 3 +1  120 60,00% 52,63%
23 Vila - Skitarelić (3) 2 NT S 2 -2  200 70,00% 53,50%
24 Vila - Skitarelić (3) 2 S 2 +1 110   30,00% 52,38%
16 Kvajo - Kesić (7) 6 NT N 6 = 990   10,00% 50,45%
17 Kvajo - Kesić (7) 1 N A +3 170   0,00% 48,26%
18 Kvajo - Kesić (7) 3 E 5 =  110 20,00% 47,08%
1 Butković M. - Rex (5) 4 S 2 = 420   40,00% 46,80%
2 Butković M. - Rex (5) 2 E A +1  110 70,00% 47,69%
3 Butković M. - Rex (5) 4 N 10 -1  50 40,00% 47,41%
                128,00