Ponedjeljak
03.04.2023.

par: Vila - Skitarelić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Kvajo - Kesić (7) 4 S 2 = 420   60,00% 60,00%
2 Kvajo - Kesić (7) 2 E A +1  110 30,00% 45,00%
3 Kvajo - Kesić (7) 3 NT S 4 -3  150 100,00% 63,33%
4 Erceg - Žagar (6) 3 NT S Q = 600   60,00% 62,50%
5 Erceg - Žagar (6) 3 W A =  140 40,00% 58,00%
6 Erceg - Žagar (6) 1 NT W 6 +3  180 0,00% 48,33%
13 Peroš - Starčević (11) 7 NT N 7 = 2220   90,00% 54,29%
14 Peroš - Starčević (11) 3 x E 10 =  530 20,00% 50,00%
15 Peroš - Starčević (11) 3 NT W 2 +1  430 40,00% 48,89%
25 Frančić - Mihalović (2) 3 NT E 6 =  600 50,00% 49,00%
26 Frančić - Mihalović (2) 4 S 2 -1  100 50,00% 49,09%
27 Frančić - Mihalović (2) 3 S A = 140   20,00% 46,67%
16 Matković - Marušić (4) 6 N J -1  50 100,00% 50,77%
17 Matković - Marušić (4) 3 W 4 =  140 100,00% 54,29%
18 Matković - Marušić (4) 3 S A -2  200 100,00% 57,33%
10 Doričić - Butković V. (10) 4 E K =  620 0,00% 53,75%
11 Doričić - Butković V. (10) 4 E 8 -1 50   40,00% 52,94%
12 Doričić - Butković V. (10) 3 W A -3 150   0,00% 50,00%
22 Mastrović - Kancijanić (9) 1 NT W 3 +1  120 40,00% 49,47%
23 Mastrović - Kancijanić (9) 2 NT S 2 -2  200 30,00% 48,50%
24 Mastrović - Kancijanić (9) 2 S 2 +1 110   70,00% 49,52%
7 Karnelutti - Komnenović (8) 2 W A +1  110 100,00% 51,82%
8 Karnelutti - Komnenović (8) 3 E 3 -1 50   60,00% 52,17%
9 Karnelutti - Komnenović (8) 4 S 8 -1  50 100,00% 54,17%
19 Putić - Pozderac (1) 1 NT x S Q = 180   100,00% 56,00%
20 Putić - Pozderac (1) 4 S A -1  100 20,00% 54,62%
21 Putić - Pozderac (1) 3 NT W J +1  430 40,00% 54,07%
                146,00