Ponedjeljak
03.04.2023.

par: Peroš - Starčević
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
7 Matković - Marušić (4) 2 N J +2 170   30,00% 30,00%
8 Matković - Marušić (4) 4 E 3 -2 100   20,00% 25,00%
9 Matković - Marušić (4) 4 S A = 420   50,00% 33,33%
10 Kvajo - Kesić (7) 4 E K +1  650 40,00% 35,00%
11 Kvajo - Kesić (7) 4 W A -1 50   40,00% 36,00%
12 Kvajo - Kesić (7) 2 N Q +2 130   20,00% 33,33%
13 Vila - Skitarelić (3) 7 NT N 7 = 2220   10,00% 30,00%
14 Vila - Skitarelić (3) 3 x E 10 =  530 80,00% 36,25%
15 Vila - Skitarelić (3) 3 NT W 2 +1  430 60,00% 38,89%
16 Erceg - Žagar (6) 6 NT N J = 990   10,00% 36,00%
17 Erceg - Žagar (6) 1 NT S 7 -1  50 70,00% 39,09%
18 Erceg - Žagar (6) 3 W J +1  130 60,00% 40,83%
19 Mastrović - Kancijanić (9) 2 NT S 10 -1  50 50,00% 41,54%
20 Mastrović - Kancijanić (9) 4 S A -1  100 80,00% 44,29%
21 Mastrović - Kancijanić (9) 4 W J =  420 20,00% 42,67%
22 Putić - Pozderac (1) 1 W 4 +1  110 10,00% 40,63%
23 Putić - Pozderac (1) 2 S 5 -1  100 20,00% 39,41%
24 Putić - Pozderac (1) 2 S 2 +1 110   30,00% 38,89%
25 Butković M. - Rex (5) 3 NT W 9 =  600 50,00% 39,47%
26 Butković M. - Rex (5) 3 S 2 -1  100 50,00% 40,00%
27 Butković M. - Rex (5) 4 E K -2 100   70,00% 41,43%
1 Žorž - Andrijašević (12) 4 S 2 = 420   60,00% 42,27%
2 Žorž - Andrijašević (12) 2 E A +1  110 30,00% 41,74%
3 Žorž - Andrijašević (12) 2 N 10 = 110   20,00% 40,83%
4 Doričić - Butković V. (10) 3 NT S 5 = 600   40,00% 40,80%
5 Doričić - Butković V. (10) 2 W 5 +1  140 60,00% 41,54%
6 Doričić - Butković V. (10) 1 NT W 2 +1  120 50,00% 41,85%
                113,00