Ponedjeljak
03.04.2023.

par: Doričić - Butković V.
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
16 Frančić - Mihalović (2) 3 NT N J +3 490   40,00% 40,00%
17 Frančić - Mihalović (2) 3 S 7 = 110   30,00% 35,00%
18 Frančić - Mihalović (2) 2 E 2 +2  130 60,00% 43,33%
7 Butković M. - Rex (5) 3 W K -1 100   60,00% 47,50%
8 Butković M. - Rex (5) 2 E 3 =  90 100,00% 58,00%
9 Butković M. - Rex (5) 4 S 2 +1 450   20,00% 51,67%
1 Putić - Pozderac (1) 4 S 2 = 420   60,00% 52,86%
2 Putić - Pozderac (1) 3 NT W J =  400 90,00% 57,50%
3 Putić - Pozderac (1) 3 E 3 -2 200   0,00% 51,11%
13 Kvajo - Kesić (7) 6 NT N 8 = 1440   50,00% 51,00%
14 Kvajo - Kesić (7) 4 x E 10 -1 100   80,00% 53,64%
15 Kvajo - Kesić (7) 3 NT W 2 +1  430 40,00% 52,50%
25 Karnelutti - Komnenović (8) 3 E 6 =  110 10,00% 49,23%
26 Karnelutti - Komnenović (8) 3 S 2 -1  100 50,00% 49,29%
27 Karnelutti - Komnenović (8) 2 S K +1 140   20,00% 47,33%
10 Vila - Skitarelić (3) 4 E K =  620 100,00% 50,63%
11 Vila - Skitarelić (3) 4 E 8 -1 50   60,00% 51,18%
12 Vila - Skitarelić (3) 3 W A -3 150   100,00% 53,89%
19 Žorž - Andrijašević (12) 3 S 10 = 110   20,00% 52,11%
20 Žorž - Andrijašević (12) 4 S A = 620   30,00% 51,00%
21 Žorž - Andrijašević (12) 4 W J =  420 20,00% 49,52%
22 Matković - Marušić (4) 2 NT W 2 =  120 40,00% 49,09%
23 Matković - Marušić (4) 2 NT S 2 -3  300 0,00% 46,96%
24 Matković - Marušić (4) 3 E Q -2 100   40,00% 46,67%
4 Peroš - Starčević (11) 3 NT S 5 = 600   60,00% 47,20%
5 Peroš - Starčević (11) 2 W 5 +1  140 40,00% 46,92%
6 Peroš - Starčević (11) 1 NT W 2 +1  120 50,00% 47,04%
                127,00