Ponedjeljak
27.03.2023.

par: Peroš - Starčević
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
13 Kancijanić - Mastrović (6) 6 N Q +1 1460   80,00% 80,00%
14 Kancijanić - Mastrović (6) 4 W 2 +1  450 60,00% 70,00%
15 Kancijanić - Mastrović (6) 4 x N 6 = 790   0,00% 46,67%
25 Mihalović - Frančić (11) 6 NT W 5 +1  1470 74,00% 53,50%
26 Mihalović - Frančić (11) 3 E K -1 100   100,00% 62,80%
27 Mihalović - Frančić (11) 2 N A = 110   30,00% 57,33%
7 Karnelutti - Komnenović (9) 4 W 2 =  620 30,00% 53,43%
8 Karnelutti - Komnenović (9) 5 x N A -3  500 100,00% 59,25%
9 Karnelutti - Komnenović (9) 4 W J +1  650 100,00% 63,78%
10 Putić - Pozderac (8) 2 x N A = 180   80,00% 65,40%
11 Putić - Pozderac (8) 3 E A +1  130 30,00% 62,18%
12 Putić - Pozderac (8) 3 N A -1  100 40,00% 60,33%
19 Vila - Kauzlarić (10) 4 E 4 =  130 0,00% 55,69%
20 Vila - Kauzlarić (10) 3 E A -1 100   60,00% 56,00%
21 Vila - Kauzlarić (10) 3 E 8 +1  130 40,00% 54,93%
4 Erceg - Žagar (5) 4 W K +2  680 80,00% 56,50%
5 Erceg - Žagar (5) 6 S K -1  100 100,00% 59,06%
6 Erceg - Žagar (5) 3 NT W 5 =  600 50,00% 58,56%
22 Jovančević - Skitarelić (7) 3 NT S 7 = 400   10,00% 56,00%
23 Jovančević - Skitarelić (7) 4 W 2 -1 100   20,00% 54,20%
24 Jovančević - Skitarelić (7) 2 N A -1  50 30,00% 53,05%
16 Gruić-Grmuša - Tecusan (4) 4 W 8 =  130 90,00% 54,73%
17 Gruić-Grmuša - Tecusan (4) 6 NT E 5 =  990 60,00% 54,96%
18 Gruić-Grmuša - Tecusan (4) 4 x S J -2  500 100,00% 56,83%
1 Žorž - Andrijašević (12) 2 S 2 = 110   100,00% 58,56%
2 Žorž - Andrijašević (12) 3 W 4 =  140 10,00% 56,69%
3 Žorž - Andrijašević (12) 5 S K -1  50 40,00% 56,07%
                151,40