Ponedjeljak
27.03.2023.

par: Karnelutti - Komnenović
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
22 Žorž - Andrijašević (12) 5 S 7 -1  50 40,00% 40,00%
23 Žorž - Andrijašević (12) 3 W A =  140 30,00% 35,00%
24 Žorž - Andrijašević (12) 1 NT E K =  90 30,00% 33,33%
4 Jovančević - Skitarelić (7) 4 W K +2  680 80,00% 45,00%
5 Jovančević - Skitarelić (7) 4 S 10 +2 680   10,00% 38,00%
6 Jovančević - Skitarelić (7) 3 NT W 6 =  600 50,00% 40,00%
7 Peroš - Starčević (3) 4 W 2 =  620 70,00% 44,29%
8 Peroš - Starčević (3) 5 x N A -3  500 0,00% 38,75%
9 Peroš - Starčević (3) 4 W J +1  650 0,00% 34,44%
16 Vila - Kauzlarić (10) 3 S 3 -1  50 90,00% 40,00%
17 Vila - Kauzlarić (10) 6 NT E 4 =  990 40,00% 40,00%
18 Vila - Kauzlarić (10) 4 x S J -1  200 20,00% 38,33%
1 Erceg - Žagar (5) 2 S 2 -1  50 30,00% 37,69%
2 Erceg - Žagar (5) 3 W 7 =  140 90,00% 41,43%
3 Erceg - Žagar (5) 5 W 2 -1 100   10,00% 39,33%
19 Gruić-Grmuša - Tecusan (4) 2 N 10 = 110   10,00% 37,50%
20 Gruić-Grmuša - Tecusan (4) 2 NT N 2 -1  100 80,00% 40,00%
21 Gruić-Grmuša - Tecusan (4) 5 E A -1 50   10,00% 38,33%
13 Matković - Marušić (2) 7 N 8 = 2210   10,00% 36,84%
14 Matković - Marušić (2) 4 W A +1  450 60,00% 38,00%
15 Matković - Marušić (2) 5 x W J -3 500   60,00% 39,05%
25 Putić - Pozderac (8)   N   -   60,00% 40,00%
26 Putić - Pozderac (8) 3 E K +1  130 80,00% 41,74%
27 Putić - Pozderac (8) 3 N A = 140   80,00% 43,33%
10 Kancijanić - Mastrović (6) 2 NT W 6 -1 100   50,00% 43,60%
11 Kancijanić - Mastrović (6) 3 W Q +2  150 100,00% 45,77%
12 Kancijanić - Mastrović (6) 3 N A -1  100 60,00% 46,30%
                125,00