Ponedjeljak
27.03.2023.

par: Jovančević - Skitarelić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Gruić-Grmuša - Tecusan (4) 4 x S J -2  300 90,00% 90,00%
2 Gruić-Grmuša - Tecusan (4) 4 W 4 -1 50   30,00% 60,00%
3 Gruić-Grmuša - Tecusan (4) 5 S K -1  50 60,00% 60,00%
4 Karnelutti - Komnenović (9) 4 W K +2  680 20,00% 50,00%
5 Karnelutti - Komnenović (9) 4 S 10 +2 680   90,00% 58,00%
6 Karnelutti - Komnenović (9) 3 NT W 6 =  600 50,00% 56,67%
13 Vila - Kauzlarić (10) 6 N Q +1 1460   20,00% 51,43%
14 Vila - Kauzlarić (10) 4 W 4 +1  450 40,00% 50,00%
15 Vila - Kauzlarić (10) 4 S A = 620   70,00% 52,22%
25 Erceg - Žagar (5) 7 NT W J =  2220 74,00% 54,40%
26 Erceg - Žagar (5) 3 S 4 -2  200 40,00% 53,09%
27 Erceg - Žagar (5) 3 N 3 = 140   20,00% 50,33%
16 Matković - Marušić (2) 4 S 6 -2  100 50,00% 50,31%
17 Matković - Marušić (2) 6 W Q =  980 0,00% 46,71%
18 Matković - Marušić (2) 3 S J = 140   20,00% 44,93%
10 Kvajo - Doričić (1) 2 NT W 3 -1 100   50,00% 45,25%
11 Kvajo - Doričić (1) 4 W 2 -1 50   10,00% 43,18%
12 Kvajo - Doričić (1) 3 N 6 -1  100 60,00% 44,11%
22 Peroš - Starčević (3) 3 NT S 7 = 400   90,00% 46,53%
23 Peroš - Starčević (3) 4 W 2 -1 100   80,00% 48,20%
24 Peroš - Starčević (3) 2 N A -1  50 70,00% 49,24%
7 Kancijanić - Mastrović (6) 3 NT E 2 +1  630 80,00% 50,64%
8 Kancijanić - Mastrović (6) 6 E 9 -2 100   0,00% 48,43%
9 Kancijanić - Mastrović (6) 4 W 7 =  620 60,00% 48,92%
19 Putić - Pozderac (8) 5 E 7 -1 100   60,00% 49,36%
20 Putić - Pozderac (8) 2 E A -1 100   60,00% 49,77%
21 Putić - Pozderac (8) 3 NT W K +1  430 0,00% 47,93%
                129,40